Cookie link
Til nyhedsoversigten

Genanvendelse styrkes med ny hjemmeside

06-01-2014
Nyt fra Genanvendelse af restprodukter

HedeDanmarks forretningsområde for håndtering og genanvendelse af organiske restprodukter starter det nye år med en digital overraskelse til både kunder og samarbejdspartnere, da der i dag blev åbnet op for en ny hjemmeside under domænenavnet ”Ressourcegenanvendelse”.

Forretningsområdet har gennem de seneste år haft www.spildevandsslam.dk som den primære online indgang for kunder og samarbejdspartnere. Over de næste par uger vil denne indgang skifte til www.ressourcegenanvendelse.dk for at afspejle, at HedeDanmark arbejder med ressourcegenanvendelse i bred forstand.

”For os er det væsentligt, at vi nu får en hjemmeside, der reflekterer, at vi ikke kun håndterer spildevandsslam. Vi er ledende inden for genanvendelse af en lang række affaldsprodukter for offentlige spildevandsselskaber og forsyningsselskaber, men i lige så høj grad håndterer og genanvender vi restprodukter fra f.eks. food-/pharmavirksomheder,” siger forretningsområdechef Sune Aagot Sckerl.

I affaldsbranchen er ”ressourcegenanvendelse” en almindelig betegnelse for genanvendelse af affald. Regeringen har f.eks. med den nye ”Affaldsstrategi” valgt helt at lade ordet ”affald” udgå til fordel for ”ressource”.

”Det er nu helt tydeligt på den politiske agenda, at affald skal betragtes som en ressource, der skal genanvendes bedst muligt. Derfor er det oplagt, at også vi i HedeDanmark tager denne terminologi til os,” siger Sune Aagot Sckerl.

Lanceringen af den nye hjemmeside betyder dog ikke kun et nyt domænenavn, men også et grønnere udseende, der matcher www.hededanmark.dk. Derudover er en lang række tekster og indholdsstrukturen på hjemmesiden blevet opdateret.

Hjemmesiden vil i løbet af den kommende tid blive udbygget med endnu flere digitale forbedringer til HedeDanmarks kunder.

   

Sune Aagot Sckerl
Sune Aagot Sckerl
Forretningsområdechef
T: +45 23 72 12 66

Selvom forretningsområdet nu skifter det primære navn til ressourcegenanvendelse.dk, vil alle de eksisterende domæner fortsat fungere.

©2013 HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | T: 87 28 10 00 | F: 87 28 10 01 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker