Cookie link
Til nyhedsoversigten

HedeDanmark og Aalborg Universitet indgår forskningssamarbejde

11-03-2014
Selskabsmeddelelse

Nyt forskningsprojekt skal styrke samarbejde mellem private og offentlige virksomheder på det grønne område, så produktivitet og velfærd øges. Samarbejde mellem HedeDanmark og Aalborg Universitet medfinansieres af Dalgas Innovation med 1,3 mio. kroner.

Overblik og ny viden baseret på videnskabelig dokumentation skal være med til at sikre danskerne mere velfærd gennem bedre og mere effektiv drift og pleje af grønne områder. Det er målene for et nyt forskningssamarbejde indgået mellem HedeDanmark og Aalborg Universitet. Forskningsprojektet, der ventes at løbe over cirka to år, skal bl.a. undersøge erfaringer med udlicitering af driftsopgaver på vej- og parkområdet i Danmark, Norge, Sverige og ikke mindst England, som har mange års erfaring med offentligt-privat samarbejde.

”Det vil skabe stor værdi for det danske samfund at få et samlet og videnskabeligt dokumenteret overblik over, hvordan HedeDanmark og andre private virksomheder, som arbejder inden for det grønne område, kan arbejde endnu bedre sammen med det offentlige. Med projektet ønsker vi at medvirke til at sikre mere velfærd til danskerne for færre penge,” siger Thomas B. Randrup, forretningsudvikler i HedeDanmark og adjungeret professor ved Københavns Universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet.

Med et internationalt perspektiv skal projektet beskrive, analysere og anbefale forskellige former for organisering af offentligt-privat samarbejde på det kommunaltekniske område. Målet er bl.a. at afdække baggrunde for udlicitering og samspillet mellem offentlige og private virksomheder, og herunder hvordan private virksomheder inddrages mest optimalt. Projektet, der er blandt de første af sin art i Danmark, skal dermed bidrage med videnskabelig dokumentation på området samt frembringe ny viden om, hvordan produktiviteten og kvaliteten kan øges inden for drift og vedligehold af grønne områder som eksempelvis parker, haveanlæg og idrætsanlæg.

”Udover vi bedriver grundforskning, så har vi et ønske om – og en vigtig samfundsmæssig opgave i – at bidrage til, at den viden, vi frembringer, bliver overført og anvendt i offentlige og private virksomheder. Samarbejdet med HedeDanmark og Dalgas Innovation gør, at vi i fællesskab kan medvirke til at skabe værdi for det danske samfund,” siger institutleder Morten Lassen fra Aalborg Universitet.

Forskningsprojektet medfinansieres af Dalgas Innovation med 1,3 mio. kroner og vil blive ledet af adjunkt Christian Lindholst fra Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Samarbejdet understøtter de nyeste anbefalinger fra Produktivitetskommissionen, som netop har påpeget, at samarbejde mellem private og offentlige virksomheder ikke kun bør handle om at skabe konkurrence på en række traditionelle offentlige opgaver, men også om at sikre en bedre videndeling mellem den offentlige og den private sektor.
Anders Lehmann
Anders Lehmann
Kommunikationsdirektør
T: 51 39 01 65

Kontakt, AAU
Christian Lindholst, adjunkt
Aalborg Univeristet
T: 28 72 85 20

Om Dalgas Innovation:
Dalgas Innovation er en enhed under Hedeselskabet, som understøtter den langsigtede forretningsudvikling og innovation i Hedeselskabet og dets forretningsenheder.

Læs mere på: www.dalgasinnovation.com

©2013 HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | T: 87 28 10 00 | F: 87 28 10 01 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker