Cookie link
Til nyhedsoversigten

Fremgang i HedeDanmarks kerneforretning i 2013

16-04-2014
Selskabsmeddelelse

Årsregnskab: Den danske kerneforretning udvikler sig fortsat positivt for HedeDanmark, som i 2013 dog blev ramt af udfordringer på to geografiske markeder. Blandt andet har ledelsesmæssige udfordringer i Sverige og nedskrivninger på aktiviteter i Mellemøsten ramt bundlinjen.

Resultat før skat på 13,1 mio. kroner i 2013 er afløst af god start på 2014 med forventning om et væsentligt forbedret resultat.

Øget omsætning og styrket indtjening kendetegnede udviklingen på HedeDanmarks to største forretningsområder i 2013. Både HedeDanmarks aktiviteter inden for skovdrift samt aktiviteterne inden for pleje og vedligehold af grønne områder for offentlige og private virksomheder fortsatte de seneste års positive udvikling. HedeDanmark realiserede i 2013 dog kun et resultat på 13,1 mio. kroner før skat, som var under det ventede. Godt 1. kvartal giver forventning om en væsentlig forbedring af resultatet i 2014.

”HedeDanmarks kerneforretning er fortsat sund og inde i en god udvikling, hvor der løbende bliver gennemført optimeringer. Derfor er det også ekstra ærgerligt, at to isolerede områder betyder, at vi i 2013 ikke kan fastholde tidligere års positive udvikling i resultaterne med både øget omsætning og en god indtjening. Vi er glædeligvis kommet fint i gang i 2014, og fundamentet for et rigtigt godt resultat i det nye år er stærkt,” siger adm. direktør Carsten With Thygesen, HedeDanmark a/s.

Engangsomkostninger påvirker resultat
HedeDanmark besluttede i 2013 at udgiftsføre engangsomkostninger på knap 17 mio. kroner på det delvist-ejede selskab Emirates Landscape L.L.C. i Abu Dhabi - primært i form af afskrivning af goodwill i selskabet og på et større tilgodehavende hos en kunde. Den primære drift i Abu Dhabi er imidlertid inde i en positiv udvikling, og der forventes positiv EBIT i 2014. Samtidig betød ledelsesproblemer i det svenske datterselskab Väla Mark & Trädgård AB, at der var tab på driften og engangsomkostninger i forbindelse med ledelsesskifte. Endelig betød flere større konkurser i en udfordret entreprenørbranche, at HedeDanmark i 2013 valgte at hensætte mere til tab på kunder end i tidligere år.

Positiv udvikling på kerneområder
Trods udfordringer på disse to områder har hovedparten af HedeDanmarks forretningsområder udviklet sig positivt. Omsætningen i 2013 endte på 1.671 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2012. Indtjeningen fra aktiviteterne i både Danmark, Tyskland og de tre baltiske lande har ligeledes udviklet sig positivt på trods af markedsmæssige udfordringer på de enkelte markeder.

I Danmark udbyggede HedeDanmark også i 2013 sin position som en førende leverandør af outdoor facility services, som bl.a. omfatter pleje og vedligehold af grønne områder for virksomheder og offentlige kunder. Primo 2014 har HedeDanmark udbygget sin position gennem indgåelse af aftaler om udvikling og pleje af grønne arealer i bl.a. Egedal og Esbjerg samt gennem forlængelse af aftaler i bl.a. Rudersdal.

På markedet for genanvendelse af restprodukter fra bl.a. industrien og offentlige virksomheder lykkedes det i 2013 at positionere HedeDanmark stærkere over for fødevare- og medicinalvirksomheder. Tilsvarende har HedeDanmarks helejede datterselskab Skælskør Anlægsgartnere A/S styrket sin position som en førende leverandør af opgaver inden for anlægsgartneri med opgaver for bl.a. Københavns Kommune, Folketinget, Den Blå Planet og Novo Nordisk.
 

Yderligere oplysninger:
Carsten With Thygesen, adm. direktør, HedeDanmark, M: 20 14 23 07
Anders Lehmann, kommunikationsdirektør, HedeDanmark, M: 51 39 01 65
 

Hoved- og nøgletal

Mio. kr.20132012
Nettoomsætning1.6711.662
Resultat primær drift3334
Resultat finansielle poster-18-1
Resultat før skat1331
Årets resultat922
Egenkapital 220232
Carsten With Thygesen
Carsten With Thygesen
Administrerende direktør
T: 20 14 23 07
©2013 HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | T: 87 28 10 00 | F: 87 28 10 01 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker