Cookie link
poppel

Produktion af biomasse – anbefaling af energiproduktion

Danmark skal i 2020 få 30 % af vores energi fra vedvarende energikilder, og i denne målsætning spiller træ en stor rolle.

Ved at lave en skovrejsning med fokus på vedproduktion er man med til at sikre Danmark en vedvarende energikilde, mindske udvaskningen af nitrat, binding af CO2 og sikre grundvandet, specielt hvis man vælger ekstensivt drift. 

Find nærmeste
HedeDanmark
kontakt
©2013 HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | T: 87 28 10 00 | F: 87 28 10 01 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker