Cookie link
Skovcertificering

PEFC / FSC® Skovcertificering – hvorfor?

Fokus på miljøet
Der bliver i stigende grad fokuseret på miljøet og bæredygtig produktion i vores samfund – dette gælder også for de danske skove. Med en PEFC eller en FSC® skovcertificering kan skovejeren – privat som offentlig – udvise og dokumentere, at skoven drives bæredygtigt med hensyn til både økonomi, naturværdier og sociale/rekreative forhold. Mange skovejere bruger denne dokumentation rent forretningsmæssigt, men også aktivt i forhold til fx naboer, lokalsamfund, borgere og politikere. Certificering er desuden med til at markedsføre råvaren træ som et bæredygtigt og fornybart materiale i forhold til mange andre råvarer og materialer, der anvendes i stor stil i diverse industrier.

Efterspørgsel og merpris
Grundet stigende efterspørgsel på certificeret træ garanterer førende savværker fordele i afsætningen af råtræet og i flere tilfælde en merpris. Eksempelvis giver de fleste nåletræssavværker merpris på PEFC certificeret nåletømmer, ligesom også Novopan og Junckers Industrier er eksempler på virksomheder, der betaler ekstra for en PEFC certificeret råvare. De fleste løvtræssavværker – ikke mindst de, der har eksport – er ligeledes afhængige af en FSC certificering.

Skovcertificering – et værktøj i det daglige arbejde
Skovcertificering er baseret på sund fornuft i skovdriften, og de fleste ejere vil derfor opleve, at skovdyrkningen ikke skal praktiseres væsentligt anderledes. I HedeDanmark har vi udviklet et koncept, så skovcertificeringen udnyttes bedst muligt til at skabe værdi for skovejeren – frem for at opstille restriktioner. Vi snakker skovdyrkning og arbejdsgange, der sikrer kvalitet og frigiver tid – og ikke paragraffer!


To certificeringsordninger
HedeDanmark tilbyder skovejeren at blive certificeret efter de to mest anerkendte ordninger: Det drejer sig om PEFC gruppecertificering og FSC gruppecertificering. I Danmark og internationalt er PEFC ordningen i dag den mest udbredte.

Læs og hør mere om vores certificering af den 140 år gamle Ulfborg Plantage i Vestjylland

p4syd24-10-2011, DR- P4 Midt/Vest:
Første certificerede private skov i Vestjylland
Stadig flere private skove bliver certificeret som bæredygtige. I Vestjylland er den første privatejede skov netop blevet certificeret - det kan nemlig betale sig..

Find nærmeste
HedeDanmark
kontakt
Certificering gavner skovens økonomi
TV-indslaget viser et eksempel på, hvordan vi både rådgiver, udfører driftsopgaver og er det professionelle bindeled mellem skoven og træindustrien.
pefc_fsc_samlet_185.jpg
©2013 HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | T: 87 28 10 00 | F: 87 28 10 01 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker