Cookie link

Tilskud og regler

Private, som ønsker at plante skov på landbrugsjord, kan få tilskud til skovrejsning fra staten. Tilskuddene er gradueret efter, hvordan skoven etableres og i hvilket område, den ligger.

I forbindelse med en skovrejsning gives der tilskud til etablering og pleje, udarbejdelse af skovkort og lokalitetskortlægning samt til opsætning af hegn.
 

Et areal, tilplantet med tilskud fra statens skovrejsningsordning, kan opnå supplerende løbende støtte til skoven gennem landbrugets enkeltbetalingsordning. 

 

Tilskudssatser Positivområde (kr./ha) Neutralområde (kr./ha)
Plantning (såning)1. rate 2. rateI alt1. rate2. rateI alt
A. ANLÆG
Plantning af løvskov/skovbryn 16.0009.000 25.000 13.0007.00020.000
Plantning af nåleskov 10.000 6.000 16.000 8.000 5.000 13.000
Ekstensiv plantning (hjemmehørende arter) 10.000 6.000 16.000 8.000 5.000 13.000
Såning 10.000 6.00016.000 8.000 5.000 13.000
B. TILSKUD FOR SÆRLIG PLEJE
Pesticidfri anlæg og pleje3.000 kr./ha (udbetales i 3 lige store rater)
Skånsom jordbearbejdning3.000 kr./ha (udbetales i 3 lige store rater)
Kombineret pesticidfri anlæg og pleje
og Skånsom jordbearbejdning
9.000 kr./ha (udbetales i 3 lige store rater)
C. HEGN 15 kr./m (udbetales sammen med 1. rate)
D. UNDERSØGELSER
Lokalitetskortlægning1.000 kr. + 200 kr./ha
Kort/arealfastsættelse500 kr. + 50 kr./ha
E. TILLÆG I STØRRE PROJEKTER1. rate2. rateI alt

Samtidig opfyldelse af krav i model a eller b

og krav i model c eller d

2.000 kr./ha 3.000 kr./ha5.000 kr./ha

 

Regler

  • Man kan få enkeltbetalingsstøtte til skovrejsningsarealer fem år efter, at den sidste rate af anlægstilskuddet er udbetalt. Det vil sige i alt op til tretten år fra det år, hvor skoven er etableret. 
  • For at få enkeltbetalingsstøtte til et skovrejsningsareal, skal der være udbetalt enkeltbetalingsstøtte til arealet i 2008. 
  • Ejeren skal drive landbrugsmæssig aktivitet på mindst 0,3 hektar for at kunne få udbetalt enkeltbetalingsstøtte. 
  • Det bevoksede areal skal som udgangspunkt være mindst 5 hektar. Hvis man allerede har noget skov, kan det medregnes i arealet. I særlige tilfælde kan man få tilskud til at plante ned til 2 hektar. 
  • Skoven bliver pålagt fredskovspligt. Det skal ikke forveksles med ”fredet skov” og indebærer i store træk blot, at skoven ikke må ryddes igen.


Vil du gerne vide mere om reglerne og mulighederne for at rejse skov med støtte og tilskud på netop din ejendom, så står vores skovrejsningskonsulenter parate til at hjælpe dig.

Læs Skov- og Naturstyrelsens komplette vejledning om tilskud til skovrejsning.

©2013 HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | T: 87 28 10 00 | F: 87 28 10 01 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitikker