Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Årets gang i HedeDanmarks 3-årige beplantningskoncept

Herunder kan du læse om årets gang i et 3-årigt beplantningskoncept med HedeDanmark.

Planen herunder viser et typisk forløb for plantning med tilskud.
 

Januar-juli

HedeDanmark kontakter interesserede lodsejere i det aktuelle lokalområde og planlægger plantningerne hos hver enkelt lodsejer.

De forskellige muligheder beskrives, så beplantningerne opfylder lodsejerens ønsker og behov i relation til lævirkning, landskabet, flora og fauna. Dvs. udformning (antal rækker), placering (i forhold til eksisterende beplantninger og andre biotoper, markveje, bygninger, skel), og valg af arter bliver drøftet.

Samtidig laves en kort beskrivelse samt et økonomisk overslag for hegnene.

September

HedeDanmark indsender sammen med den lokale plantningsforening samlet ansøgning om etablering af hegn og småplantninger til Miljøministeriet.

Tilsagn om tilskud kan forventes i december måned.

Det lokale museum skal høres i forbindelse med evt. dybdepløjning. 

Januar-Marts 

Før jordarbejdet går i gang, opkræves lodsejerbeløbet for de planlagte læhegn.

Planlægning og afsætning herunder rydning og jordarbejde påbegyndes.  

April-Juni

Jordarbejde og plantning.

Juli-August

Slutafregning sendes til lodsejerne. Der betales for det faktiske plantede areal. 

Pleje de første tre år

HedeDanmark plejer og passer læhegnene i de 3 første vækstsæsoner:
 

Første år
Ukrudtsbekæmpelsen foregår løbende igennem vækstsæsonen. Der anvendes radrensning 4-6 gange med specialudviklet traktormonteret radrenser. I november-december efterplantes efter behov.
 

Andet år
Ukrudtsbekæmpelsen foregår på samme måde som i det første år. Der efterplantes efter behov.

Tredje år
Træer og buske er nu så store, at det er umuligt at fortsætte med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. I september måned afleveres hegnene.´

September-oktober i tredje vækstsæson 

Afleveringsforretning
HedeDanmark overdrager læhegnene til den enkelte lodsejer. Såfremt lodsejeren ønsker det, afholdes besigtigelse af hegnet.

Efter tredje vækstsæson vil der sjældent være behov for yderligere ukrudtsbekæmpelse.


 


 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker