Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
taet_paa_grangren

Ædelgrankræft (Neonectria) på Abies-arter

Ædelgrankræft eller Neonectria, som svampen hedder på latin, er en aggressiv barkparasit, der går på nåletræer af arten Abies. Neonectria kendes blandt andet også fra bøgekræft og fra frugttræer.

De typiske symptomer er visne skud, harpiksudflåd, kræftsår på grene, døde grene og toppe og i værste fald døde træer. Der er ingen muligheder for bekæmpelse af sygdommen på de træer, der er inficerede, men smittetryk og yderligere udbredelse kan begrænses med de rigtige forholdsregler, hvilket primært er at fjerne hårdt angrebne træer.

Selve sygdommen

Svampen hører til slægten Neonectria, som er en række meget aggressive barkparasitter. Smitten finder typisk sted på nyudsprungne skud, og det første synlige tegn – som dog kun vanskeligt lader sig erkende – er en lille plet med døende bark og harpiks. De fleste opdager først sygdommen det følgende vækstår i form af døde kviste og skudspidser.


På grene, der har været døde mere end et år, finder man de karakteristiske røde Neonectria frugtlegemer på undersiden. Det er fra disse frugtlegemer, sporerne spredes med vinden og overfører smitte på større afstande – op til ca. 100 m.

Når angrebet har stået på et par år, vil træerne stå med døde og afnålede grene og i værste fald også med udgåede toppe. Især i klippegrøntbevoksninger og ældre utyndede kulturer kan der ses ganske omfattende skader med døde grenpartier. De angrebne træer går langsomt til, efterhånden som sygdommen spreder sig i træet.

Bekæmpelse

Ved omfattende angreb i juletræskulturer bør der gribes ind med fjernelse af hårdt angrebne træer. Bortklipning af døde skud og grene med barksår kan overvejes for at mindske smitte lokalt i det samme træ. Fokus bør dog være på at sanere træer med kraftige symptomer, fordi det er her, man kan finde frugtlegemer, som danner vindbårne sporer.

Nyligt døde småskud, som afklippes og efterlades på jordbunden, anses som mindre smittefarlige end et stort, hårdt angrebet træ i kanten af kulturen.

Man skal samtidig være opmærksom på større angrebne træer i nærheden – inden for 100 meter – som kan smitte. Disse kan udøve et stort smittetryk og bør om muligt fældes.

Sanering bør foregå i tørt eller koldt vejr og helst om vinteren eller det tidlige forår, inden træerne springer ud. Sanering og fældning i fugtigt og varmere vejr er derimod en dårlig idé, da svampesporerne let spredes under disse forhold.

Angrebne juletræer samt kronegrene og toppe fra ældre træer bør flises og køres væk. Afgrenede effekter og stammer udgør normalt ingen smittefare og kan stilles i skoven som normalt. Hvis man afdriver et areal med smittede træer, anbefales det, at efterladte grenrester knuses og så vidt muligt vendes ned i jorden, før der igen tilplantes.

Flisbunker og stakke af hele skovede, inficerede træer kan give risiko for sporespredning. Hvis man har mulighed for at få materialet væk, vil det være en fordel. Hvis ikke flisen køres direkte til forbrænding, bør man placere flisbunker mindst 100 meter fra bevoksninger med modtagelige arter.

Nordmannsgran-neonectria
Ældre nordmannsgran angrebet af Neonectria. (Foto: Hedeselskabet)
Nordmannsgran-neonectria-frugtlegemer
Karakteristiske røde Neonectria frugtlegemer, som viser sig på grenene et år efter smitten. (Foto: Iben M. Thomsen)
Nordmannsgran-sygdom
Nordmannsgran med tydelige døde kviste og skudspidser. (Foto: Iben M. Thomsen)

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker