Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
poppel

Anlæggelse af poppel

Langt de fleste arealer er egnet til poppelplantninger, da poppel kan vokse på de fleste jordbundstyper. Der kan dog være problemer med meget vandholdigt jord, da det kan give stormfald. Det skyldes rod/top-forholdet, som er forkert pga. den store bladmasse i forhold til roden.

Der er følgende guidelines, når en poppelkultur skal etableres:

  • Spor og foragre må udgøre op til 20 % af et areal
  • Man skal etablere mindst 1 ha – den kan dog fordeles med mindst 0,3 ha pr. mark
  • Forberedende sprøjtning af arealet
  • Arealet pløjes og tromles
 
Planterne plantes med en plantemaskine. Der kan plantes fra januar til juni, forudsat der ikke er frost i jorden. Husk at passe på drænrørene – der må ikke plantes direkte oven på drænene.

Der skal plantes mindst 2.000 planter pr. ha bruttoareal. HedeDanmark planter ca. 2.200 stk.

Poppelarter

Der findes i dag mange forskellige typer af poppel. HedeDanmark anbefaler dog typen OP 42 (klon fra Oxford Paper, hybrid mellem 2 balsampopler).

Klonen er velafprøvet i Danmark. Den er velkendt i læhegn, som ammetræ med en god tilvækst. Derudover er klonen hårdfør og bliver sjældent ramt af sygdom. I et forsøg med forskellige poppelkloner lavet af Københavns Universitet viste det sig, at OP 42 var den klon, som voksede bedst og gav det bedste afkast.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker