Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

April i skoven – Optimal skovning har stor betydning for udnyttelse af skovens ressourcer

Skoven skal tyndes med jævne mellemrum for at udnytte den tilgængelige næring i jordbunden bedst muligt. De mindre gode træer fjernes, hvorved de bedste træer kommer til deres ret og kan sikre skovejeren en fremtidig optimal værditilvækst.

Ved både tynding og afdrift gælder det om at vælge en samarbejdspartner og entreprenør, som ikke bare forstår, hvordan træet skal apteres* optimalt, men som også kan sikre skovejeren de rette muligheder for afsætning.

HedeDanmark har 150 års erfaring i skovdrift og afsætter alle former for træ både i Danmark og til udlandet, eksempelvis “Troldhedetræ”, korttømmer, langtømmer, kassetræ,cellulosetræ og flis mv. Meget af træet er PEFC-certificeret af HedeDanmark og giver dermed skovejerne en højere afregningspris for certificeret træ, fordi det opfylder aftagernes stigende behov for sporbart og bæredygtigt træ. 

Spørg din lokale skovfoged om råd og vejledning med hensyn til netop dine bevoksninger, så er du sikret det skovdyrkningsmæssige og økonomisk bedste resultat. 

*) Aptering: afkortning/opdeling af træ efter skovning

Kalender-april-stammer-800x
Skovning er i særlig grad en tillidssag – husk at tage højde for, hvilke effekter der aflægges, hvor meget der hugges, og hvilke træer der vælges til skovning. 
Kalender-april-aptering-800x
Kalender-april-skovbillede-800x

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker