Grøn Service
Grøn Service
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
kirke-120x

HedeDanmark og Assistenskirkegården i Odense

Driften af Odense Kommunale Kirkegårde har været udliciteret siden 1.1.2009. HedeDanmark varetager i dag driften af den 32 ha store Assistenskirkegård, der ligger i centrum af Odense.

Drift og udvikling af kirkegården planlægges og styres i tæt samarbejde mellem Kirkegårdskontoret i Odense Kommune og HedeDanmarks lokale afdeling i Odense. Et samarbejde, der fra dag ét har fungeret til begge parters tilfredshed – både økonomisk, fagligt og udviklingsmæssigt. 
 

Assistenskirkegården danner med sin 200-årige historie ramme om mange borgeres sidste minde om familie og slægtninge i kraft af kirkegårdens mange gravsteder. Både lokale og udenbys borgere har relation til kirkegården, der også benyttes rekreativt af et stort publikum, der nyder naturen og dyrelivet samt kirkegårdens ro og fred.

Fakta om årlige arbejdsopgaver på Assistenskirkegården

 • Ca. 45 kistebegravelser
 • Ca. 500 urnenedsættelser
 • Over 24 km klippet hæk
 • Over 180.000 m2 græs
 • Over 45.000 m2 belægninger
 • Over 15.000 m2 gravsteder med renholdelse
 • Over 7.500 m2 gravsteder med grandækning
 • Ca. 9.000 stedmoderblomster
 • Ca. 9.000 begonier
 • Ca. 1.500 juletulipaner
 • Ca. 500 knoldbegonier
 • Ca. 1.500 pelargonier


Udover ovenstående opgaver er der blandt andet vedligeholdelse af kirkegårdens parkarealer samt gravsteder, der skal anlægges og renholdes, sløjfes eller retableres efter begravelser. 
 

Kendetegnende for Assistenskirkegården er bl.a. dens mange fritvoksende, store træer, der også kræver en kyndig og kærlig hånd. De mange store rammehække om kirkegården og dens afdelinger, de mange busketter og belægninger – alt sammen med til at forme kirkegårdens landskab, danne rum og oplevelser, variation og værdi for brugerne af kirkegården og for Odense som by.

 

Gartnere med ejerskab og forståelse
Og de gør det ikke bare godt, gartnerne. De gør det rigtig godt! For det kræver ejerskab og forståelse at arbejde på og med kirkegården og dens mangfoldige landskab af små private parceller (gravstederne), det vidtstrakte parklandskab, hensynet til borgerne og brugerne og ikke mindst kirkegårdens kultur- og naturværdier. 
 

Samarbejdet med HedeDanmark
Selv om vi i Kirkegårdskontoret har været så heldige, at en stor del af gartnerstaben på Assistenskirkegården har været her i flere år end HedeDanmark, må vi også erkende, at nytilkomne gartnere formår at tilegne sig kirkegården og opbygge et ejerskab til den på den forholdsvis korte tid, de ofte er her. Det fordrer naturligvis personlige kvalifikationer hos den enkelte, men også at vi i vores samarbejde har en åben og konstruktiv dialog om driften og forvaltningen af kirkegården. Og her udviser HedeDanmark og dets personale på Assistenskirkegården så stor rummelighed, vilje og evne til at få realiseret projekter og daglig drift, at det er til daglig fornøjelse for både Odenses borgere, Kirkegårdskontoret og gartnerne på kirkegården.
 

Optimering uden tab af kvalitet

Det er Kirkegårdskontorets klare overbevisning og erfaring, at samarbejdet med HedeDanmark om driften af Assistenskirkegården i Odense har sikret en fortsat smuk og harmonisk kirkegård, hvor der tages hensyn til natur- og kulturværdier, hvor vi i en åben og uformel tone drøfter og udvikler kirkegården til gavn og glæde for dens brugere, og hvor vi i fællesskab optimerer den daglige drift uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 

Udliciteringen og samarbejdet med private aktører har desuden vist, at driften af kirkegårdene kan gøres billigere end ”traditionel kirkegårdsdrift” – igen uden kompromis med kvaliteten. Frigørelsen af økonomiske ressourcer ved udlicitering har altså gjort det muligt at fastholde det ønskede plejeniveau, nogle steder endda højne det, og samtidig udvikle kirkegården, hvilket ellers ikke var muligt.
 

Udvikling af driftsmetoder

Samarbejdet med HedeDanmark har også medført en udvikling af driftsmetoderne samt en udvikling af kirkegårdens fysiske anlæg, hvor differentieret drift i dag giver kirkegården større oplevelsesværdi og mangfoldige rekreative oplevelser. Så trods en smule naturlig skepsis og bekymring fra Kirkegårdskontorets side for kirkegårdens fremtid i forbindelse med opstart af samarbejdet med en privat aktør har det siden vist sig ubegrundet, efterhånden som samarbejdet fandt sit naturlige leje.

 

Rollefordelingen blev tydeliggjort, og på Kirkekontoret har vi lært, at der er andre end os selv, der formår at have samme følelser og formåen i forhold til pleje af vores fælles kulturarv. Med en overordnet positiv indgangsvinkel og tro på, at det kan lade sig gøre at samarbejde om vores kirkegårde, deres drift og fortsatte rige kulturværdier, kan alle høste fordele af at samarbejde i offentlig-private samarbejdsformer.

 

Af
Casper Nicolai Khalik Pagh Vett
Landskabsarkitekt MDL, Cand.hort.arch.
Teamkoordinator ved Odense Kommunale Kirkegårde

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Kirkegård i snevejr
Pleje af gravsted

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker