Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
August_2017_juletræer_622x122

August – Udrensning i kulturer sker med respekt for driftsformålet

Plantning af en ny kultur er startskuddet for det, der på lang sigt skal blive til en ny skov.

Der skal passes rigtig godt på de nye planter, som først er helt modstandsdygtige over for konkurrencen fra ukrudt og andre selvsåede træer, når de er et par meter høje. Derfor renses området for ukrudt, selvsåede birk, glansbladet hæg og lignende typisk en til tre gange. Omvendt kan det gavne driften af den kommende skov, hvis der fx kommer eg og bøg fra agern, som fuglene har spredt. Her kommer HedeDanmarks faglighed ind i billedet ved vurdering af, om de tilkomne planter skal få lov at blive en del af den kommende skov eller ej.

Efter plantning kan der opstå større eller mindre områder, hvor planterne grundet frost eller tørke ikke kan vokse. Alt efter formålet med skoven kan man vælge at plante igen eller leve med, hvad der kommer til. Hvis formålet er jagt, kan en blanding med andre typer af træer være fin, mens dette ikke tilstræbes, hvis fokus er på maksimal produktion af tømmer. Overvejelser om efterbedring sker altid i samråd mellem skovejer og skovfoged.
 

August_2017_grantræ

Korrekt pasning og pleje af en nyplantet kultur er vigtig for at give den kommende skov de rette betingelser for vækst. 

August_2017_mand_buskrydder

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker