Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
August-2019-traetoppe_655x120

August – Ændringer i klimaet kræver nye træarter

Med udsigten til væsentlige ændringer i klimaet herhjemme har både skovejere og -forvaltere fået endnu flere faktorer at forholde sig til ved valg af træart til nyplantning. Både ændringer i temperatur, nedbør og storme skal tages med i overvejelserne.

De fleste af vores hjemmehørende træarter befinder sig tæt på deres nordlige  udbredelsesgrænse. Derfor vil de forventede temperaturstigninger ikke have den helt store indflydelse her. Værre ser det ud for nåletræerne, hvor især rødgran forventes at ville lide under både tørrere somre og hyppigere og voldsommere storme.

Vi har i Danmark tradition for at anvende både hjemmehørende og fremmede  træarter. Således kan man forestille sig, at fremtiden også vil bringe nye træarter, som kan tænkes at ville være både robuste og produktive under vores himmelstrøg. Præcis hvilke arter, provenienser og i hvilken blanding med kendte træarter er det for tidligt at sige noget om endnu. Men forskerne arbejder på højtryk i disse år for at finde og afprøve træarter, som kan blive de næste generationers skovtræer ved siden af vores traditionelle hjemmehørende træarter. Uanset hvad, så gælder det som skovejer om fortsat at holde sig orienteret om både fremtidens klima og de matchende træarter, så også vores efterkommere kan gå rundt i robuste, sunde og produktive skove.
 

August-2019-trae-paa-bakke_800x600

August-2019-rydning_800x600
 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker