Grøn Service
Grøn Service
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
haek_klippes_boern_baggrund

Beplantning

Når HedeDanmark plejer beplantninger som buske, blomster, træer, hegn og hække har vi øje for helheden. Vi lægger vægt på frodighed, form, vækst og sundhed for den enkelte beplantning og tager hensyn til placering, art og vokseplads.

Vi tager altid udgangspunkt i funktionen af en beplantning i et område. Derfor vil plejen tage hensyn til, hvad en beplantning skal bidrage med. Under alle omstændigheder udføres plejen altid med stor effektivitet og høj faglig viden.

Vores ydelser inden for pleje af beplantninger vil naturligvis altid afhænge af den enkelte art, men består ofte af:

 • beskæring af træer og buske
 • fritrumsbeskæring ved veje og stier
 • forårsklargøring
 • efterplantning
 • ukrudtsbekæmpelse
 • udarbejdelse af gødningsplan
 • gødskning
 • vanding
 • efterplantning/omplantning
 • bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
 • vinterdækning af blomster og bede
 
Hegn

Hegn er kendetegnet ved stor variation i artsvalget af træer og buske. Det får hegnet til at fremstå frodigt med blomster og frugter.

Hække
Hækkens form er karakteriseret af artens vækstform. Vi opnår en ensartet virkning af hækken ved at anvende buske med ensartet vækst, plantet med passende planteafstand.

Træer
Træer er typisk plantet som fritvoksende træer, hvor vi fokuserer på det enkelte træ, eller som trægrupper, alléer eller trærækker, hvor det enkelte træ er underlagt helheden.

Blomster og bede
Rosenbede, staudebede og sommerblomster giver med den rette pleje blomsterpragt, duft og farveoplevelser. Vi prioriterer den visuelle fremtoning af blomster og bede højt og sigter med vores pleje mod at skabe god vækst og frodighed.

Buske
Busketter danner og adskiller rum, og de fremstår som sammenhængende plantning, der primært består af prydbuske sammensat af flere arter. Når vi plejer busketter, tager vi udgangspunkt i helhedsudtrykket og sigter mod at skabe frodighed. For bunddækkende buske gælder, at de typisk anvendes til ensartet beplantning af større arealer. Her sigter plejen mod at opnå et tæt bunddække med minimal tilstedeværelse af ukrudt. 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Pleje_pleje_af_bed.jpg
Pleje_blomsterbed.jpg

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker