Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
DSC00697

Beskrivelse af naturplejeprojekter

Dalby Høj, Kerteminde Kommune
Et godt eksempel på et offentligt/privat areal, som indeholder flere naturtyper: overdrev, kildevæld, sø og krat, og hvor der samtidig er en stendysse og en gravhøj.

 

Arealet var ved projektets begyndelse kraftigt tilgroet med fortrinsvis tjørn og andet blandet løv. Projektet startede derfor som det, man kan definere som et naturgenopretningsprojekt, hvor en stor del af trævæksten blev fjernet.
 

Herefter er det gået over og blevet et naturplejeprojekt, hvor der er etableret kreaturhegninger, og der foretages manuelle og maskinelle plejetiltag efter behov for at sikre de forskellige naturtyper.

 

Bastholm, Lillebælt, Assens Kommune
Rydning af busk- og urtevegetation for sikring af yngelpladser for havfugle.

 

Mårhøj, Kerteminde Kommune
Pleje af gravhøj, 2012.

 

Eskør Inddæmning, Middelfart Kommune
Slåning af tagrør på strandengsareal som forberedelse til afgræsning, vinteren 2011/2012.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Dalby Høj
Låge og skiltning ved Dalby Høj.
Indvielse af Dalby Høj
Indvielse af Dalby Høj.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker