Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /
Medarbejdere_trae_655x120

CSR – Fælles ansvar

Vi udvikler og plejer naturen til gavn for mennesker, erhvervsliv, samfund og miljø. Naturligt ansvar kalder vi det. 

HedeDanmarks forståelse af og arbejde med samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) tager udgangspunkt i HedeDanmarks mission og herunder på et højt, fagligt, etisk og lønsomt niveau at medvirke til at løse opgaver vedrørende naturværdier og naturressourcer i eller uden for Danmark.

Naturligt ansvar

For HedeDanmark er det derfor naturligt også at udvise ansvarlighed for det samfund, som HedeDanmark er en del af. HedeDanmark betragter dette samfundsansvar som et fælles ansvar, hvor der handles under hensyntagen til HedeDanmarks interessenter og herunder bl.a. medarbejdere, miljø, samfund og samarbejdspartnere.

CSR bidrager til mål og strategi

HedeDanmarks arbejde med CSR fungerer som en vigtig inspirationskilde, der har til formål at bidrage positivt til opnåelse af HedeDanmarks forretningsmæssige mål og strategi, herunder bl.a.:

  • Udvikle produkter og serviceydelser til gavn for kunder, virksomheden og samfundet
  • Minimere og forebygge en negativ indflydelse på alment anerkendte principper for sikring af miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt forhindre korruption

CSR forankret i ledelsen

Arbejdet med CSR er forankret i HedeDanmarks ledelsesgruppe, hvilket skal sikre, at udvikling på området for social ansvarlighed sker i tæt samarbejde med nøglepersoner i HedeDanmark.
Læs HedeDanmarks Samarbejdskodeks
Samarbejdskodeks_159x222
Kontakt
 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker