Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Skov_skimte_vej_forår

Ikke to skove er ens – plantevalget er afgørende for din nye skov

Når HedeDanmark rejser skov, sammensætter vi altid planteblandingen på baggrund af en grundig gennemgang af din ejendom.

Ved valg af træ- og buskarter til skovrejsning skal der tages hensyn til blandt andet jordbund, geologi, hydrologiske forhold, topografiske forhold, kulturhistorie samt de æstetiske forhold, der er på lokaliteten. Derudover sker vores plantevalg altid i tæt samarbejde med lodsejeren, så skovrejsningen både efterkommer ønsker og visioner og tager højde for, hvad der er skovdyrkningsmæssigt muligt i området.

Det rigtige plantevalg er grundlaget for den rigtige skov
Det rigtige plantevalg er essentielt for en succesfuld skovrejsning. Eksempelvis kan arter som bøg og løn få problemer på lavtliggende og våde arealer, mens rødel og dunbirk vil trives. Omvendt kan disse have det svært på sandede og lette jorde, hvor eg, skovfyr og vortebirk vil være et bedre valg. Arter som spidsløn, ahorn, douglasgran og lærk er ret alsidige, men har hver især deres begrænsninger i forhold til eksempelvis frost, skygge, vildtbid og vindstabilitet. Mange af disse aspekter kan kun afklares af en ekspert. 
 

Ingen standardløsning
I bevoksningerne vil der altid være en hovedtræart, der plantes flest af. Derudover plantes der en blanding af ammetræer og diverse andre indblandingsarter, som vi ved kan vokse på lokaliteten, og som ”passer” med de øvrige træer og buske, der plantes.

Dette betyder, at skoven bliver meget varieret og spændende på alle tider af året. Idet der tages højde for disse faktorer i samarbejde med lodsejeren, er der derfor ikke tale om standardløsninger, og skoven bliver særegen fra lokalitet til lokalitet.

På vores hovedside finder du svar på dine spørgsmål om skovrejsning.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Skovrejsning_plante_paa_mark

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker