Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Ejendomsjuridisk gennemgang

Hvordan er det nu lige med Natura 2000 på min skovejendom? Er der nogle særlige fredninger eller tinglyste servitutter på ejendommen? Hvilken lokal- og kommuneplan berører min ejendom?

Disse og mange andre lovgivningsmæssige forhold for netop din skovejendom kan nu nemt og hurtigt afdækkes ved hjælp af HedeDanmarks ejendomsjuridiske gennemgang.
 
Ejendomsgennemgangen udføres af forstuddannede ejendomsmæglere fra vores datterselskab Silva Estate a/s.
 
Gennemgangen udarbejdes som en rapport, der indeholder en beskrivelse af status for de ejendomsretlige forhold og bindinger for ejendommen.

Ved en ejendomsjuridisk gennemgang vil følgende blive afdækket for den konkrete skovejendom:

 • Ejendommens data – navn, adresse, ejerforhold, ejendomsnummer, kommune og areal
   
 • Matrikulære forhold – liste med matrikler og registrerede arealer, bemærkning vedr. åbenlyse uoverensstemmelser mellem matrikel- og brugsgrænser
   
 • Ejendomsstruktur – ejendommens sammensætning af noteringsejendom og vurderingsejendom 
   
 • Fredskovspligt – kort beskrivelse af fredskovspligtens betydning
   
 • Landbrugspligt
    
 • Beskyttet natur – jf. Naturbeskyttelsesloven (hede, mose, søer, eng mv.)
   
 • Beskyttelseslinjer, som berører ejendommen – og kort beskrivelse af betydningen heraf
   
 • Fredningen og fortidsminder – og kort beskrivelse af betydningen heraf
   
 • Natura 2000 – og kort beskrivelse af betydningen heraf
   
 • Planforhold – evt. lokalplan og kommunalplaner
   
 • Stormfaldstilskud – tilbagebetalingspligt
   
 • Skovrejsning – positiv-/negativområde
   
 • Arealer med rydningspligt og anmeldepligt
   
 • Forurening
   
 • Registrerede bygninger – jf. BBR
   
 • Tinglyste servitutter (maks. 5 stk.)
   
 • Offentlig vurdering

 

Denne viden sikrer dig som skovejer et fuldstændigt overblik over, hvilke juridiske forhold, der er gældende for netop din skovejendom og henleder samtidig opmærksomheden på eventuelle begrænsninger for driften.
 
Gennemgangen vil endvidere kunne danne grundlag for en eventuel udvidet rådgivning om mulighederne for udvikling af ejendommen – både fysisk og juridisk.

Find nærmeste kontaktperson


Er du skovejer? Klik her for at læse om vores Skovportal
Prisen for en gennemgang

Prisen for en ejendomsjuridisk gennemgang er: 9.400 kr. + moms
 

Skovejere omfattet af HedeDanmarks Skovejer Fordelsprogram får 50 %
rabat på ovenstående pris, svarende til: 4.700 kr. + moms

 

Vi_stoetter_TEM_100.jpg

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker