Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
natursti4-655

Eksempel på natursti

Efter ønske fra Fakse Kommune etablerede HedeDanmark i foråret 2013 en natursti rundt i ådalen langs Fakse på sydsiden af Fakse by.

Naturstien er en del af et helhedsprojekt for området, hvor naturstiens afgræsning og bekæmpelse af invasive arter, såsom bjørneklo, skal give området et rekreativt og biologisk løft.
 

Naturstien blev anlagt som en kombination af grusbefæstet sti, spang og broer, der snor sig gennem mosen langs bredden af Fakse Å. Mosens beskaffenhed nødvendiggjorde anlæggelse af et træspang, for at naturstien fik det ønskede forløb og bedste naturoplevelse.
 

På turen kommer publikum via træspanget og naturstien meget tæt på en ellers ufremkommelig natur. Spanget er etableret, så det er muligt at færdes med barnevogn, og der er flere steder etableret vigepladser, så brugerne kan passere hinanden trygt på naturstien.

Naturstien er anlagt således, at det er muligt at gå en rundtur i ådalen, og det er derfor nødvendigt med flere passager hen over åen. Stien er ført over åen neden for hovedvejen, hvor den eksisterende betonkonstruktion er anvendt som dæk, og et trægelænder i kraftigt egetræ er monteret på broen.

 
Herunder kan du se flere billeder af naturstien.

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


natursti5
Overgang ved hovedvejen med trappe fra Spanget til broen og tilbage på befæstet grussti.
natursti7
Overgang midt på Fakse Å er etableret med træbro i douglasgran og egetræ. Broen har et spænd på 10 m.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker