Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Efterårsblade i vand

Etablering af vandhul

Etableringen af en sø bør tilpasses det omgivende landskab, hvilket giver det smukkeste resultat. Vandhullet bør derfor graves i fugtige lavninger, i marker, i tilgroede tørvegrave og på lavtliggende arealer.

Simple hovedregler:

  • Find et egnet sted – helst hvor der tidligere har været vand
  • Lav en forundersøgelse, grav evt. et prøvehul
  • Lav en plan for vandhullet ud fra det dyre- og planteliv, som ønskes tilgodeset
  • Vandhulsdybde og øvrig udformning
  • Skal der laves en beplantning efterfølgende?
  • Evt. plejeplan
  • Undersøg, om der evt. kan søges tilskud
  • Søg tilladelse hos kommunen


Vandhuller kan anlægges ved gravning, stopning af dræn/afvanding eller ved en kombination heraf. Hvor der tidligere har været vådområder, vil stop for afvanding i de fleste tilfælde genskabe de oprindelige vandforhold. I en del tilfælde vil jordarbejde dog også være nødvendigt.

 

Vådområder etableres normalt bedst og billigst i sensommeren. På dette tidspunkt er grundvandsstanden normalt på laveste niveau.

 

Tilskud til etablering af mindre vådområder

Der kan søges om tilskud fra Naturstyrelsen til etablering af mindre vådområder.

 

HedeDanmark står gerne for alle nødvendige ansøgninger både til kommunen og om tilskud.

 

Klik her for at læse mere om dine muligheder for tilskud.

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker