Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
DSC_3562

Fældning og naturpleje i sommerhusområder

I sommerhusområder tilbyder HedeDanmark naturpleje og fældning af træer – både for den enkelte sommerhusejer og for grundejerforeninger.

HedeDanmark har i en lang årrække udført adskillige projekter i sommerhusområder. Drivkraften hos de enkelte grundejerforeninger har ofte været et ønske om at højne sommerhusområdets herlighedsværdi samt at finde en løsning, som er økonomisk fordelagtig for den enkelte grundejer.

Vi tilbyder:

  • Landsdækkende service
  • Maskinel eller manuel fældning
  • Udarbejdelse af plejeplaner
  • Vedligeholdelse af arealer
  • Efterplantning
  • Projektløsninger for grundejerforeninger


Vores koncept bygger på mange års erfaring og faglig viden omkring fældning af træer og vedligeholdelse af grønne arealer.

At løfte i flok

Vores projekter tager udgangspunkt i, at en grundejerforening i et sommerhusområde i samråd med os kortlægger behovet for bl.a. fældning af træer. Resultatet er ofte, at det giver mulighed for, at vores skovningsmaskiner kan benyttes.

Prisen for den enkelte grundejer bliver dermed væsentligt billigere, end hvis hver enkelt grundejer laver sin egen aftale. HedeDanmark kan endvidere tilbyde, at træet kan indgå som en del af betalingen – derved bliver det kun billigere.

HedeDanmark har stor erfaring med at være bindeled mellem den enkelte grundejer og grundejerforeningen. Det er således ikke nødvendigt for den enkelte grundejer at være til stede ved fældningen, hvor der fældes det, der er aftalt – hverken mere eller mindre!

Individuel fældning i sommerhusområder

Fælder HedeDanmark kun, hvis mange grundejere melder sig? Nej, naturligvis står vi også til rådighed for enkelte opgaver. Kontakt os og hør om mulighederne.

Hvordan fælder vi i sommerhusområder?

At fælde manuelt går aldrig af mode. Der kan være træer, hvor det er den bedste løsning. Hovedparten af træer i sommerhusområder fælder vi dog med en fælde/udkører.

Alle træer fældes ”lodret”, hvilket betyder, at træerne ikke først skal ned og ligge på grunden, Den fremgangsmåde er en klar fordel, når pladsen er trang. Vi grenknuser ofte i tilknytning til fældningen, hvorved stubbe og eventuelt krat knuses bort.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


sommerhusvej_foer
Sommerhusvej - før rydning.
sommerhusvej_efter
Sommerhusvej - efter rydning.
IMG_2982.JPG

Fælde/udkører med arm på 10 meter.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker