Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
gaardplantning

Gårdplantningen

Nutidens landbrugsbyggeri breder sig langt uden for den gamle gårds beplantning eller bliver opført på åben mark.

Ofte er de ydre rammer med beplantning ikke tænkt ind i den overordnede plan, men kommer først til, efter at byggeri og vejføring er udført.

HedeDanmark har stor erfaring med planlægning og udførelse af gårdens ydre beplantninger.

Den nye gårds ydre beplantning skal:

  • fremhæve facaden og en flot landbrugsarkitektur
  • sløre de store flader på maskinhaller og gyllebeholdere
  • sikre, at der omkring de nye stalde er rigelig med køre- og vendeplads til de stadigt større vogntog, som skal til og fra gården

 

Afvekslingen mellem det ydre læhegn med en blanding af buske og træer, grønne plæner og rabatter med buskgrupper og enkelte, spredte solitærtræer vil være med til at give et godt helhedsindtryk af gården.

 

Frugttræer på et stort græsareal kan også være flot. Beplantning giver også læ for bygningerne med mindre energiforbrug til følge.

 

Få altid lavet en etableringsaftale, hvor nye beplantninger bliver renholdt og efterplantet i de første 3 vækstsæsoner. En intensiv renholdelse med mekanisk renser sikrer beplantningens overlevelse selv i en tørkeperiode, planterne får optimale vækstbetingelser, og det giver et godt synsindtryk.

HedeDanmark har en mangeårig ekspertise, hvad angår både planlægning og udførelse af gårdplantninger.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Plantning_omkring_gaarden_185
Lav buskplantning understøtter den moderne landbrugsarkitektur.
Gaardplantningen_thumb
Få mere inspiration til plantning omkring gården.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker