Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Grødebeskæring

Grødeskæring

På trods af at en række vandløb gennem de sidste årtier er lagt tilbage i deres oprindelige slyngninger, er der stadig behov for at skære grøden i mange vandløb i Danmark. Herved kan vandet komme væk fra markerne, og landbrugsinteresserne sikres.

 

HedeDanmark tilbyder hjælp til både manuel og maskinel grødeskæring.

Manuel grødeskæring

Hensynet til natur og miljø stiller stadig større krav til grødeskæring i højt målsatte vandløb.
 

Mange vandløb skæres i dag i strømrende i stedet for som tidligere ved bredskæring. Samtidig skånes de ”gode vandplanter”, mens problemarter som pindsvineknop og vandpest skæres kraftigt tilbage.

Dette stiller krav til åmanden, der skal have kendskab både til vandplanterne, vandløbsdynamikken og lovgivningen på området.

Vores over 50 åmænd uddannes gennem HedeDanmarks eget uddannelsessystem.

Grødeskæring med båd og maskiner

Både
HedeDanmark råder over en række forskellige grødeskæringsbåde til brug i større vandløb, fx hvor manuel skæring ikke er mulig pga. stor vanddybde eller blød bund. Bådene bruges også til vedligeholdelse af søer.

Maskiner
Tidligere bestod maskinvedligeholdelse af vandløb af opgravning af grøden. Ved hver enkel grødeskæring blev der fjernet bundmateriale i form af sand, grus og sten. Resultatet var, at en lang række vandløb blev overuddybede.

HedeDanmark tilbyder maskinvedligeholdelse i vandløb, hvor manuel grødeskæring ikke er mulig, eller hvor der ikke er naturinteresser i vandløbene, fx i visse afvandingskanaler. Vedligeholdelsen foregår ved brug af mejekurv, og vores erfarne maskinførere klipper gerne i et slynget forløb, hvor pladsen er til det.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Film om vandløbsvedligeholdelse
I en video optaget med en flyvende drone kan du se vandløbsvedligeholdelse fra oven.
Manuel grødeskæring
Manuel grødeskæring.
Båd til grødeskæring
Båd til grødeskæring.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker