Grøn Service
Grøn Service
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
greenkeeping

Frigiv ressourcer til udvikling og golfspil

Pleje af golfbaner er en kompleks opgave, der løbende omfatter et stort antal forskelligartede og ressourcekrævende arbejdsopgaver samt en høj grad af faglighed.

Overdrag ansvaret for greenkeeping til HedeDanmark og opnå effektiv pleje af golfbanen på et højt fagligt niveau og med en samarbejdsform, som er tilpasset golfbranchens krav.

HedeDanmark har tilbudt greenkeeping på landets golfbaner siden 2005.
 

Gennem et tæt samarbejde med mange klubber har det vist sig, at den traditionelle samarbejdsform med en entreprisebeskrivelse og fast pris ikke er velegnet til golfbranchen.
 

Det er specielt de meget omskiftelige problemstillinger, der gør sig gældende, når en golfbane skal plejes, hvilket gør den traditionelle samarbejdsform vanskelig.
 

HedeDanmark har derfor moderniseret hele tankegangen omkring brugen af eksterne leverandører til baneplejen på de danske golfbaner således, at der i langt højere grad bliver tale om et fleksibelt samarbejde mellem parterne, hvor begge parter bidrager med egne kernekompetencer.
 

Det betyder for eksempel, at parterne hver især råder over mandskabs- og maskinressourcer i et omfang, der sikrer den samlet set mest optimale udnyttelse. 

Fordele ved, at HedeDanmark står for greenkeeping-funktionen:

 • Størst mulig spillekvalitet og udvikling af golfbanen
  Hovedformålet er naturligvis at skabe den størst mulige spillekvalitet og udvikling af golfbanen inden for de økonomiske rammer, der nu engang gør sig gældende i de enkelte baners nuværende plejebudget.
    
 • Fleksibilitet omkring økonomien
  Løsningen giver imidlertid også en fleksibilitet omkring økonomien, der gør, at parterne i fællesskab hurtigt kan reagere på faglige udfordringer inden for baneplejen eller rammebetingelserne for plejen.
    
 • Frigørelse af ressourcer hos jer, så der kan fokuseres på udvikling
  Golfbanens ledelse bidrager med den overordnede vision for banen, egne dygtige medarbejdere og engagerede frivillige kræfter, mens HedeDanmark bidrager til partnerskabet med vores veletablerede kernekompetencer omkring vidensopsamling, ressourcestyring, planlægning og logistik. Derved varetager HedeDanmark hele den daglige ledelsesfunktion i en professionel ramme, og der frigives herved ressourcer hos jer til mere fremadrettede opgaver.
    
 • En disponibel ressourcepulje af fagligt dygtige medarbejdere
  Samarbejdet giver også adgang til hele HedeDanmarks etablerede net af dygtige medarbejdere, der på landsplan kan tilføje baneplejen en disponibel ressourcepulje, der dels giver sikkerhed for udførelsen af plejen og dels sikrer en løbende driftsoptimering af plejeindsatsen til gavn for begge parter. 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Læs mere indgående om vores tilgang til ledelse, planlægning og samarbejde omkring plejen af de danske golfbaner:

Forside_greenkeeping
Vi har bl.a. aftaler med:
 • Dragør Golfklub
 • Horsens Golfklub

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker