Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /

HedeDanmark kalenderen

Herunder kan du finde alle kommende begivenheder i HedeDanmark, såsom deltagelse i messer, indvielser og aktuelle emner vi arbejder med i løbet af året.
 

Grødeskæring-100x77

Juni-Juli - Åmænd på opgaven

Vores åmænd er i gang med vedligeholdelse af de danske vandløb bl.a. for at forebygge oversvømmelse. 


Grødegab-100x77

Okt.-Nov. - Oprensning og pleje

Vi bruger bl.a. efteråret på naturpleje samt oprensning af bassiner og vandløbsrestaurering. 


Overkørsel-vandløb-100x77

December - Vintertid til naturpleje

Selv når vinteren banker på, er vi i gang med naturpleje og oprensning af bassiner, hvis frosten tillader det. 


Plantning-100x77

Marts-Maj - Plantning i stor stil

Vores konsulenter er i fuld gang med sæsonens skovrejsninger, småbeplantinger og etablering af læhegn.


Naturpleje-100x77

Marts-Maj - Pleje af værdifulde naturtyper

Vi har travlt med den naturpleje, der skal bevare værdifulde områder ved søer, moser, vandløb mv. 


nysaaet-laehegn-100x77

Juni - Det sker i skoven

Vi er i fuld gang med ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse for at sikre optimal vækst for nyplantninger. 


HD-medarbejder-100x77

Juni-Aug. - Pleje i tørre perioder

Vi holder rent omkring sæsonens beplantninger og sørger for vanding af store træer i tørre perioder. 


Hækklipning-100x77

Juli-Aug. - Vi klipper hæk

Vi klipper hækkene og sørger for, at de stramme linjer står som en markant ramme om de grønne områder. 


Vandløb-100x77

Aug.-Sep. - Vandløbsrestaurering

Vi er i gang med alt fra store genslyngningsprojekter til fjernelse af mindre spærringer.


Fejning-100x77

Sep.-Okt. - Klar til vinter

Vi planlægger vintervedligeholdelsen og kan tilbyde gode priser til virksomheder og kommuner.


Plantning-nordmannsgran-100x77

Sep.-Okt. - Plantning af nordmannsgran

Vi er i øjeblikket i gang med at plante nye kulturer af nordmannsgran. 


Bundt-100x77

Oktober - Det sker i skoven

Vi er i øjeblikket i gang med at klippe store mængder pyntegrønt til julehandlen.


Stormfald-100x77

Oktober - Det sker i skoven

Stormsæsonen er begyndt, og vi forbereder os på at hjælpe skovejerne med oprydning. 


Palle-juletræ-100x77

Nov.-Dec. - Det sker i skoven

Vi forbereder os på julen ved at fælde, pakke og transportere juletræer i store mængder.


Snerydning-100x77

Nov.-Dec. - Vinteren banker på

Vi står klar til saltning og snerydning på over 3.000 steder i hele Danmark. 


Plantning-skov-100x77

Nov.-Dec. - Årets sidste plantninger

Der er gang i årets sidste etableringer af læhegn, skovrejsninger, småbeplantinger, vildtremiser. 


Film om HedeDanmarks værdier
Film fra HedeDanmark viser eksempler på, hvordan HedeDanmarks værdier er en del af det daglige arbejde.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker