Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
to_smaa_traeer_spire

Holdning og debat

I øjeblikket diskuteres indholdet i PEFC skovstandarden i de skovbrugsfaglige medier. Mange skovejere er begyndt at forholde sig konkret til skovstandardens indhold, fordi presset for en certificering øges. Der stilles naturligt spørgsmål til nogle af skovstandardens kriterier og krav, ligesom nogle er i tvivl om, hvordan de enkelte krav konkret skal tolkes.

HedeDanmark hilser denne debat velkommen. Vores grundholdning er, at PEFC skovstandarden skal afspejle et nutidigt bæredygtigt skovbrug. Certificering er – hvad enten man kan lide det eller ej – en del af samfundsudviklingen. Dette har været et faktum for de fleste erhverv i de sidste mange år og nu altså også inden for skovbrugserhvervet. Kravene skal være relevante og fornuftige og baseret på sund fornuft, der tager hensyn til både skovejerens økonomi, naturværdierne i skoven og de rekreative forhold. Samtidig skal kravene udformes, så PEFC standarden er troværdig – ikke mindst i forhold til FSC® (FSC C103859) ordningen. En saglig debat er den naturlige vej til at nå frem til en sådan skovstandard og er i tråd med den planlagte revision af skovstandarden, som varetages af PEFC Danmark i år 2011.

Præcist svar på konsekvenserne for driften
Går du med overvejelser om at PEFC certificere din skov, kan vi være behjælpelige. Erfaring fra certificeringen af mange ejendomme samt den deraf følgende dialog og påvirkning af PEFC Danmark gør os i stand til at give præcist svar på fortolkningen af den gældende PEFC skovstandard. Kontakt forretningsudvikler og chef for skovcertificering Martin Briand Petersen.


 
Certificering gavner skovens økonomi
TV-indslaget viser, hvordan vi både rådgiver, udfører drifts-opgaver og er bindeled mellem skoven og træindustrien.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker