Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
stormfald-655

Hvad gør vildtet, når skoven vælter?

Skovene herhjemme har haft det hårdt i de seneste vintre med flere voldsomme storme. Vindstød af orkanstyrke og de højest målte vindhastigheder nogensinde har lagt store skovområder ned og væltet enkelttræer spredt rundt i næsten alle skove.


Udover at påvirke skovens stabilitet og skovejerens økonomi – begge i dårlig retning – hvad sker der så med vildtet, når skoven vælter?

Skovene tilbyder hovedsageligt vores fritlevende vildt to ting:

  • Skjul
  • Føde

Mens det stormer
Så længe det stormer, er skovene et meget usikkert sted at opholde sig, men det er dog alligevel yderst sjældent, at man finder vildt, som direkte er gået til under en storm. Om de søger ud i det åbne land eller ind i de yngre og mere tætte bevoksninger, ved vi af gode grunde ikke, da der ikke er nogen, der har lyst til at være ude og observere, mens stormen raser.

Efter stormen
Når det stilner af igen, er det nogle steder meget voldsomme forandringer, der er sket i skoven. Hele bevoksninger kan være lagt ned, de sædvanlige veksler er mange steder spærret, og vildtet skal til at orientere sig på ny og finde nye ruter.

For både hjortevildtet og harerne byder de væltede træer dog ikke kun på udfordringer, men også på umiddelbare muligheder. Muligheder for føde i form af nye tilgængelige knopper og bark på de væltede træer og skjul i de stormfaldsramte og mere eller mindre utilgængelige områder.

Ræv og grævling
For ræven og grævlingen kan træer, der vælter med hele rodkagen, ødelægge gangsystemer og gravkomplekser. Det er dog sjældent, at hele komplekset ødelægges, og som regel kan dyrene ret hurtigt grave erstatningsgange. Dog kan det for grævlingen koste en del på fedtreserverne at blive vækket af vinterhvilen i utide, men dog ikke så meget at det bliver kritisk.

På længere sigt
Når man ser et par år frem i tiden, viser alle erfaringer, at de mange nye lysninger og kulturer i skoven giver en forøget mængde føde og samtidig nye skjulesteder i de unge træbevoksninger.

Således ser man i de første 2 - 7 år efter et større stormfald typisk en væsentlig stigning i bestanden af især råvildt, men også harer og til dels ræv.

Find nærmeste kontaktperson


vildt-råbut-råvildt-stormfald-stom
For hjortevildtet byder de væltede træer ikke kun på udfordringer, men også på nye muligheder for føde. 
Klik her og udfyld formularen for at få en uforpligtende gennemgang af din skov

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker