Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Juli-mark-vand_655x120

Juli i skoven – Nøglebiotoper – forøger områdets biologiske værdi

Det er ikke kun for naturen, at nøglebiotoperne er vigtige. Oftest har både skovejeren og -gæsten ligeså stor glæde i form af oplevelser og indtryk, som de små og store åndehuller giver.

Nøglebiotoper er områder med særlig værdi for dyre- og plantelivet. Lokaliteterne kan være meget forskellige – både i indhold og udstrækning, men ofte har skovdriften i disse områder været ekstensiv eller måske helt fraværende.
Nøglebiotoper i skov indeholder oftest en række elementer, der forøger områdets biologisk værdi, såsom gamle eller døde træer, åbne vandflader, stort lysindfald eller andre særlige vækstbetingelser. Eksempler på nøglebiotoper kan være større døde enkeltræer, skovsumpe, gamle indre og ydre skovbryn, skovenge, heder, moser, vandhuller, kildevæld m.m.


Nøglebiotoper har stor værdi for biodiversiteten i skoven, og beskyttelsen af disse er derfor af stor betydning. En registrering af nøglebiotoperne i ens skov gør det nemmere både at bevare dem og dokumentere beskyttelsen af dem.


Har du en samarbejdsaftale med HedeDanmark, sørger vi for at overføre registrerede natur- og kulturværdier til dit skovkort. Dette giver et godt udgangspunkt for en senere registrering af nøglebiotoper, ligesom det opfylder en række lovkrav ved udførelse af opgaver i skoven.


Juli-træstamme_800x600 

Juli-sommerfugl_800x600

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker