Du er her:

Kloakarbejde_655x120

Kloakarbejde og klimatilpasninger

HedeDanmark Anlægsgartnere har udført kloakopgaver som en naturlig del af en lang række anlægsentrepriser i de seneste 20 år.

Vi udfører alle opgaver inden for disse 3 segmentopdelinger:

  • Nyanlæg – herunder p-pladser, veje, industri og private.
  • Renovering, byfornyelse, gårdsanering og al anden udskiftning af eksisterende/forældet kloak.
  • LAR (Lokal Afledning af Regnvand)/dræn, faskiner, regnvandsbassiner, forsinkelsesanlæg, sumpbede, søer og spejlbassiner.

    Arbejdsopgaverne er herunder nye rør, brønde, olie- og benzinudskiller, fedtudskiller, forsinkelsesbassiner.


HedeDanmark Anlægsgartnere råder over al nødvendigt materiel i forbindelse med etablering af større og mindre kloakarbejder.

Vi beskæftiger 3 fagligt ansvarlige kloakmestre og en stab af dygtige og erfarne rørlæggere/medarbejdere, som arbejder med på kloakprojekterne. Vores medarbejdere holder sig ajour med gældende lovgivning på området, hvilket er kundens første garanti for, at opgaverne løses forsvarligt og korrekt.
 

Vi udfører kvalitetssikring på alle vores projekter, også vores kloakprojekter. Vores kloak-kvalitetssikringsmateriale godkendes hvert andet år af Teknologisk Institut, senest i 2017, uden bemærkninger. Dette er kundens anden garanti for en veludført opgave.
 

Efter hver endt projekt udleveres drift- og vedligeholdelsesvejledninger til kunden med udførlige instruktioner om, hvordan anlægget fremover skal håndteres. Det er kundens tredje garanti for, at anlægget lever op til de krav, der stilles inden for området.
 

Årelang erfaring betyder bl.a., at vi har prøvet alle typer af opgaver.

Læs om vores kompetencer her.
Læs om, hvordan vi arbejder

Mand_og_kloak
 

© HedeDanmark Anlægsgartnere - Sjælland | Kirkebjergvej 7, 4180 Sorø | Kontakt os | CVR: 27 62 35 49​
HedeDanmark Anlægsgartnere - Jylland/Fyn | Ulvevænget 10, Vinding | 7100 Vejle | Cookies og privatlivspolitikker