Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Klimasikring-ved-kysten-655-120

Kystsikring for private og det offentlige 

Få overblik over mulighederne for hård og blød kyst- og klimasikring og bestil en uforpligtende snak om jeres behov med en af vores eksperter. 

Kystsikring kan typisk bestå af en række forskellige, velafprøvede metoder og teknikker, der på kort eller lang sigt begrænser eller standser havets ødelæggelser. Der kan f.eks. anvendes hård og passiv kystsikring med store sten, der sjældent kræver løbende vedligeholdelse, eller aktiv/blød kystsikring med f.eks. sandfodring, der kræver løbende vedligeholdelse. Hvilke metoder, der er de rigtige på jeres områder, afhænger af økonomi og de lokale forhold ved kysten.

Kom videre med jeres kystsikring i dag – bestil en gratis og uforpligtende besigtigelse af jeres arealer – se nedenfor.

Hvornår er kystsikring nødvendigt?
Oversvømmelser ved forhøjet vandstand og ekstremt regnfald er stadig et stigende problem langs kysterne, og intet tyder på, at udviklingen stopper. Natur, private ejendele, boliger og infrastruktur kan blive ramt og ødelagt, når de store vandmængder skyller ind. Får du den rigtige rådgivning, og vælges de rigtige metoder til kystsikring, er det dog ofte muligt at standse udviklingen og skabe tryghed omkring din ejendom mange år fremover.

Nogle af mulighederne ved kyst- og klimasikring:

  • Digebyggeri
  • Hård kystsikring med store sten
  • Skråningsbeskyttelse
  • Strandrensning/sortering
  • Faskiner, der holder stranden tilbage
  • Etablering af høfder
  • Strandfodring med sand
  • Plantesikring af klitter 
 
Hård-Kystbeskyttelse-med-sten-465
Store sten kan være en effektiv metode ved hård kystsikring.
 
Faskiner-ved-kyst-800
Faskiner ved kysterne kan fastholde sand og cediment.

Kystsikring kræver godt samarbejde og de rette specialister

Vores eksperter gennemfører kystsikring helt fra ansøgning til etablering og har mange års erfaring fra både små og store opgaver med f.eks. oversvømmelses- og erosionsbeskyttelse. For at sikre en holdbar og effektiv kystsikring under mange forskellige lokale vilkår er det vigtigt for os at have et tæt samarbejde med både lodsejere, interne og eksterne specialister.

Ved større kystbeskyttelsesopgaver udarbejdes skitseprojekter i samarbejde med rådgivende ingeniører, kommune og borger, arkitekter m.fl. for at illustrere komplekse opgaver og løsninger.

Hvem skal godkende kystsikringen?
I langt de fleste tilfælde skal dit kystsikringsprojekt godkendes hos din kommune, som også kan bidrage med idéer og rådgivning om procedurer. Et af de første skridt, vi tager i din kystsikringsopgave, bliver derfor at rådgive dig i, hvordan din lokale, kommunale myndighed bliver involveret i processen så tidligt som muligt. 

Få hjælp til ansøgningen

Der er de seneste år gennemført initiativer, der gør det nemmere at få godkendt kystsikring. Alligevel kan der stadig være væsentlige omkostninger og arbejde forbundet med at indhente de nødvendige godkendelser hos relevante myndigheder. Derfor indleder vi altid vores samarbejde med dig med en uforpligtende dialog om jeres ønsker og en gennemgang af de forventede udgifter, der vil være i forbindelse med kystsikringen. 


Første skridt – få en professionel vurdering af jeres behov
Første skridt i en kystsikringsopgave er typisk en besigtigelse af din/jeres kyststrækning og drøftelse med de implicerede grundejere forud for en evt. ansøgningsproces.
 

Bestil en uforpligtende besigtigelse af jeres kystsikringsopgave:

Udfyld formularen herunder, så bliver I kontaktet for nærmere aftale.

  1. Send
 Dine persondata videresendes ikke til 3. part og er nødvendige, for at vi kan levere besigtelsen af jeres kystsikringsopgave. Herefter slettes dine data. Kontakt webmaster@hededanmark.dk for at få slettet, rettet eller udleveret dine data. Læs mere om, hvordan vi beskytter dine data.

Hård-Kystbeskyttelse-kampesten-465
Etablering-af-faskiner-til-kystbeskyttelse-800
Har du spørgsmål?
Johnny Pedersen

Projektleder

Johnny Pedersen

-

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker