Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
gydebanker-luftning-pleje-naturpleje-655

Luftning af gydebanker

Årligt bruges der rigtigt mange ressourcer på at forbedre vandløb ved etablering af gydebanker. I mange vandløb er der dog så stor sandvandring, at gydebankerne skal vedligeholdes løbende for at bevare deres funktion.

Hvis der ligger så meget sand i gydebanken, at fiskene ikke kan bygge deres gydegruber, mister gydebanken sin værdi. Den bedste løsning vil være at etablere et sandfang opstrøms gydebanken. Er dette ikke muligt, er det nødvendigt at lufte gydebanken.

 

Metoden til luftning afhænger af, hvor meget sand eller mudder, der har aflejret sig i gydebanken. Ved voldsomme aflejringer, hvor stenene er helt dækket, er det økonomisk bedste alternativ at vende stenene med en gravemaskine eller at grave dem op og lægge dem tilbage i vandløbet. Da der er tale om et ret voldsomt indgreb, bør plejen påbegyndes på et tidligere tidspunkt, så den kan gennemføres mere ekstensivt. Her er luftning et brugbart alternativ.

 

Hvis tilsanding af gydebankene kun er nået til et niveau, hvor stenene begynder at ligge fast, så fiskene ikke kan bygge deres gydegruber, men der endnu ikke ligger sand hen over stenene, kan luftningen gennemføres manuelt. Dette gøres traditionelt med stengreb og kultivator. Herved løsnes stenene, og sandet vaskes ud. Det er et langsommeligt arbejde, hvis det skal gøres korrekt.

 

En alternativ metode til luftning af gydebanker er vand. Via en pumpe suges å-vand op og sættes under tryk. Med en spulespids, der går 15 - 20 cm ned i gydegruset, skylles sandet herefter ud af gydebanken. Det er vigtigt at være meget systematisk, når man arbejder sig gennem strækningen med gydebanken, så man sikrer, at alt sand vaskes ud.

 

I større vandløb kan 1 mand nå cirka 3 - 4 gydebanker, svarende til 200 - 250 m2 på en dag. Dette svarer til ca. 1.100 - 1.200 kr./gydebanke. Flytteafstanden mellem de enkelte gydebanker samt afstanden fra bilfast vej til gydebanke har dog stor indflydelse på dagspræstationen.

 

Det anbefales, at vedligeholdelse af gydebanker systematiseres, således at de luftes hvert 2. eller 3. år afhængig af sandvandringen i de enkelte vandløb. For et årligt begrænset beløb sikres det således, at gydebankerne forbliver funktionelle samtidig med, at resten af vandløbet påvirkes mindst muligt.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


luftning-gydebanker-portræt-800px
Bestil håndbog om vandløbsplanter
HedeDanmark har udgivet en håndbog om vandløbsplanter.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker