Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
lunden_gaarden

Lunden

Et skævt markhjørne kan blive til naturlig fornøjelse, hvis du kombinerer skovens naturoplevelser, havens farver og dine egne ideer. Dermed får du glæde af lundens mangfoldighed hver dag.

En lund med løvtræer, frugttræer og buske præsenterer sig godt og giver variation i landskabet til stor glæde for både dyr og mennesker. 

Udformning af din egen lystskov:

  • Træer og buske udvikler sig forskelligt, og det giver masser af variation inden for farvespil, lysindfald m.m. i den nye lund
  • Projektet tilpasses landskabet og naturens forhold på netop din ejendom. Du udformer den optimale beplantning i samarbejde med HedeDanmarks konsulent
  • Den rigtige kombination af træer og fx bærbærende buske sikrer ideelle betingelser for dyreliv
  • Med bevidst plantevalg skabes der flotte, farverige oplevelser hen over årstiderne
  • Samlet set skabes der en unik lystskov, som giver mangeartede naturoplevelser på et relativt lille areal

Udformning af din egen lystskov:

  • Ud over nyetablering af lunde renoverer vi også ældre og allerede eksisterende småplantninger
  • Etablering af stisystemer, lysninger, plantning af frugttræer og buske kan skabe grundlag for, at en gammel og sammengroet bevoksning omdannes til et nyt stykke fantastisk natur, hvor der vil være rig mulighed for alsidige friluftsoplevelser

 

Etablering
I samspil med dig sørger HedeDanmarks konsulenter for, at din nye bevoksning tilpasses de praktiske muligheder på arealet. Overvejelser omkring hensyn til nærliggende bygninger, anvendelse af naboarealerne samt fremtidig håndtering af den nye beplantning indgår naturligvis i planlægningen af projektet.
 

Vi hjælper dine ideer på vej og omsætter tankerne til handling. Vi kan hjælpe dig med såvel planlægning som udførelse og efterfølgende pleje og vedligeholdelse.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


busk_lunden_185
Lunden_Thumb
Få mere inspiration til en lund.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker