Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
plantning_klargoering

”MedPlant” – få større medejerskab i skovrejsningen og spar penge

Med dette unikke koncept inviterer HedeDanmark lodsejerne til at deltage i den praktiske udførelse af deres eget skovrejsningsprojekt. At deltage aktivt giver lodsejeren større medejerskab i deres skovrejsningsprojekt – og derudover mindsker det omkostningerne betragteligt.

I de senere år har vi oplevet en stor interesse fra folk, der gerne selv vil deltage i deres skovrejsningsprojekt. Derfor har vi valgt at gå bort fra færdige pakkeløsninger og faste koncepter for derimod at invitere lodsejer velkommen til ”HedeDanmark MedPlant”.
 
Jordbearbejdning/klargøring af arealerne
Eksempler på MedPlant projekter kunne være, at lodsejeren selv ønsker at foretage den forudgående jordbearbejdning af arealerne, førend HedeDanmark kommer med plantemaskinen. Mange skovejere har i forvejen en traktor, plov og harve stående – eller også har deres nabo. Derfor har du selv muligheden for at stå for denne indledende del af etableringen af skoven.

Hegning af arealerne
En anden mulighed kan være, at lodsejeren selv opsætter vildthegnet omkring skovrejsningen. HedeDanmark kan levere materialerne på ejendommen sammen med en opsætningsvejledning, og så kan man ellers bare gå i gang. Den lokale skovrejsningskonsulent står naturligvis klar med ekstra råd og vejledning, hvis det skulle være nødvendigt.
 
Renhold af arealerne efter plantning
Anlægges skoven uden brug af reolpløjning og pesticider, vil det ofte være nødvendigt at foretage renholdelse af den nye skov. Har man selv tiden, grejet og interessen for det, står den lokale skovrejsningskonsulent klar med råd og vejledning til, hvordan man kommer bedst i gang med den mekaniske renholdelse.

Spar penge
Ved at lodsejeren selv står for en eller flere af ovenstående elementer i skovrejsningsprojektet, bliver udgifterne til skovrejsningen mindre, og man vil opleve en stor glæde over selv at have deltaget i skovrejsningsprojektet.
 

Der kan naturligvis være områder eller situationer, hvor MedPlant konceptet ikke er den bedste løsning for lodsejeren. Det kan eksempelvis være, hvis skovrejsningskonsulenten vurderer, at skovrejsningen bør gennemføres ved professionel og effektiv renholdelse af nyplantningen de første år. Det kan også være, at HedeDanmark kun kan garantere den bedste kvalitet gennem brug af specialmaskiner eller lignende, som lodsejeren ikke selv råder over.
 
Kontakt din lokale skovrejsningskonsulent og drøft de konkrete muligheder for MedPlant konceptet til dit skovrejsningsprojekt

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker