Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /
Medarbejdere-gruppefoto-2018-655-120

Medarbejderne fortæller

Hvordan er det at arbejde i HedeDanmark? Vi har bedt en række af vores medarbejdere fortælle om deres hverdag.

Det har vi spurgt om: "Hvordan er din hverdag i jobbet som...?"

 

Vis billede:
Pia Thøstesen
Stilling:
Anlægsgartnerassistent
Citat:
"Typisk har jeg lavet en plan for dagen, som ofte er helt ændret 20 minutter efter, jeg møder ind. Der er ikke to dage, der er ens. Nogle dage er man chauffør en hel dag, og andre dage træder man til og hjælper, hvis der mangler folk. Jeg trives med, at jeg ikke altid ved, hvordan min dag ser ud. Nogle dage hjælper jeg til med opgaver, jeg aldrig har udført før – så føles det næsten som at være ny igen. Jeg kører sammen med to faste, og vi griner meget og har vores helt egen jargon," fortæller anlægsgartnerassistent Pia Thøstesen.
Vis billede:
Rise Herlev Wulff
Stilling:
Driftsleder
Citat:
"Min hverdag består af en blanding af salg og driftsledelse. Jeg bruger meget tid på at snakke med vores eksisterende kunder. Når man kender hinanden godt, kan man nemmere få flere opgaver. Jeg kan rigtig godt lide de lange relationer. Det gælder også de ansatte. Jeg har 11 mand under mig, hvoraf en har været ansat hos mig i 20 år," fortæller driftsleder Rise Herlev Wulff.
Vis billede:
Laura Friis Kaare
Stilling:
anlægsgartnerelev
Citat:
"Jeg møder ind på pladsen og snakker om dagens opgaver med min makker. Vi lægger en plan og kører først ud på vores faste affaldsrunde. Derefter er vi videre til andre opgaver, som kan variere. Ved frokosttid tager vi tilbage til pladsen for at spise sammen med kollegerne," fortæller anlægsgartnerelev Laura Friis Kaare.
Vis billede:
Birgit Seema Schmidt
Stilling:
Servicegartner
Citat:
"Jeg kører hjemmefra med firmabilen og direkte til de første opgaver. For tiden ordner jeg nogle springvand, der skal skrubbes og renses for evt. skrald. Derefter står den på termisk bekæmpelse af belægninger og ukrudtsbekæmpelse. Henover ugen varierer opgaverne med andre områder, og man lærer byen godt at kende. For tiden kører jeg rundt alene, men jeg spiser ofte frokost med et par gode kolleger eller mødes med andre i byen eller på driftscenteret," fortæller servicegartner Birgit Seema Schmidt.
Vis billede:
Helle Dahlgren Nilsson
Stilling:
Regionschef
Citat:
"Min hverdag kan deles op i nogle overordnede kategorier. Jeg har en del kundekontakt med fokus på møder, kontrakter, udvikling af nye metoder og lean. Som regionschef er jeg også sammen med lederne i min gruppe. Det er vigtigt for mig at være synlig som leder, så mine driftsledere kan sparre med mig i det daglige. Desuden bruger jeg tid på udvikling på tværs af driftscentrene, så vi kan skabe værdi ved at lære af hinanden. Endelig samarbejder jeg med andre regionschefer for at nytænke og optimere vores samlede forretning," fortæller regionschef Helle Dahlgren Nilsson.
Vis billede:
Thomas Hansen Bødewadt
Stilling:
Anlægsgartner
Citat:
"I øjeblikket møder jeg ind klokken halv syv, og er jeg færdig med gårsdagens opgaver, så starter jeg på en ny. Vi arbejder tit sammen i par, hvor vi deles om udstyret og maskinerne. Formændene stoler på, at vi kan udføre vores arbejde korrekt, så når vi får tildelt en ny opgave, styrer vi selv, hvordan vi løser den. Vi kan altid spørge vores kolleger eller formænd, hvis der er en opgave, der driller, men som udgangspunkt har vi selv frihed til at styre arbejdsgangen. Som anlægsgartner på Sjælland bor vi forskellige steder – jeg bor i nærheden af Rødby, men har kolleger i Næstved og Sorø, så vi har sjældent så meget tid til at se hinanden uden for jobbet, men jeg er en del af et ungt sjak, der har det rigtig godt sammen," fortæller anlægsgartner Thomas Hansen Bødewadt.
Vis billede:
Mads Lindstrøm
Stilling:
Projektleder
Citat:
"Typisk starter dagen med, at telefonen ringer. Det kan være kunder, leverandører eller medarbejdere, som spørger mig til råds om projekter og priser. Så kører jeg ud og sætter opgaver i gang. Gerne ved et vandløb, en sø eller et regnvandsbassin. Jeg ender på kontoret, hvor jeg løser administrative opgaver. Når der opstår uforudsete situationer, er det også mig, der beslutter, hvad vi skal gøre. Mine arbejdsdage varierer meget, og jeg snakker med rigtig mange mennesker. Det kan jeg godt lide," fortæller projektleder Mads Lindstrøm.
Vis billede:
Kenneth Bjærre Bruun
Stilling:
Forretningsudviklingskonsulent
Citat:
"Som forretningsudvikler er min arbejdsdag meget varieret. Det kan være alt lige fra udvikling af nye ideer til at føre strategi ud i livet. Jeg er løbende i kontakt med vores divisionsdirektører og drøfter med dem, hvilke projekter og opgaver, der giver den største værdi for HedeDanmark. Udover mine dag-til-dag-opgaver er jeg med i arbejdsgrupper, hvor vi overfører brugbare erfaringer fra enkelte afdelinger til andre dele af forretningen, hvis det giver mening. Det kan for eksempel være en afdeling, som har en særligt smart måde at ruteplanlægge, som kan skabe værdi andre steder," fortæller forretningsudviklingskonsulent Kenneth Bjærre Bruun.
Vis billede:
Janni Kaarsberg Thorsager
Stilling:
Økonomimedarbejder
Citat:
"Mit arbejde afhænger af, hvornår i måneden vi befinder os. De første otte dage af hver måned arbejder jeg med månedsregnskab. Jeg er tilknyttet Region Sjælland, hvor jeg samarbejder med blandt andet driftsledere og regionschefen om økonomien på regionens projekter. Jeg har siddet med mange af opgaverne i flere år, så jeg forholder mig til, om opgaverne holder omsætnings- og omkostningsniveauet fra tidligere. Derudover bruger jeg tid på fakturering af vores faste plejekontrakter og godkendelse af kreditorfakturaer og løbende ad hoc opgaver," fortæller økonomimedarbejder Janni Kaarsberg.
Vis billede:
Jesper Eilskou
Stilling:
Gartner/maskinfører
Citat:
"Jeg møder ind om morgenen, henter mine maskiner og går i gang. Som regel sammen med min makker. At arbejde alene eller i et lille team, man arbejder godt sammen med, passer rigtig godt til mig. Vi planlægger selv hverdagen og ved godt, hvad vi skal nå, og hvordan opgaverne skal klares," fortæller gartner/maskinfører Jesper Eilskou.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Film om HedeDanmarks værdier
Film fra HedeDanmark viser eksempler på, hvordan HedeDanmarks værdier er en del af det daglige arbejde.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker