Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /
groedeskaering_to_mand

Naturpleje og -genopretning af vandløb, søer, moser, heder mv.

HedeDanmarks afdeling Natur & Vand står i spidsen for mange naturpleje- og naturgenopretningsprojekter i hele Danmark – fra planlægning til udførelse.

HedeDanmark løser alle typer af naturprojekter; heder, enge, kær, moser, overdrev, fortidsminder, publikumsfaciliteter, vandløb, søer, bynære områder og bekæmpelse af invasive arter.

Natur og Vand arbejder bl.a. for:

  • Kommuner
  • Forsyningsselskaber
  • Slots- og ejendomsstyrelsen
  • Skov- og Naturstyrelsen
  • Kulturarvsstyrelsen
  • NaturErhvervsstyrelsen
  • Forsvaret
  • Jordejende fonde
  • Private Jordejere
  • Private virksomheder

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker