Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /
Til nyhedsoversigten
Overskrift:

HedeDanmark leverer bedste resultat til dato

Publiceringsdato uden tid:
08-04-2015
Vis nyhedslabel:
Selskabsmeddelelse
Intro:

Årsregnskab: Kundetilgang, kombineret med forbedret drift og indtjening i både den danske og den internationale forretning, betyder, at HedeDanmark i 2014 opnåede et rekordoverskud på 54 mio. kroner før skat. Høj kundefokus og mere effektive processer giver rekordår.

Brødtekst:

Fremgang inden for en række af HedeDanmarks forretningsområder og en positiv udvikling i de udenlandske aktiviteter betød, at HedeDanmark i 2014 opnåede sit bedste resultat til dato. Med et resultat før skat på 54 mio. kroner opnåede HedeDanmark det bedste resultat, siden selskabet blev udskilt som selvstændigt selskab af Hedeselskabet i 2004.

”HedeDanmark har været udfordret af vanskelige markedsvilkår på flere områder, så derfor er det særligt tilfredsstillende, at selskabet i 2014 formår at levere et stærkt resultat,” siger bestyrelsesformand i HedeDanmark a/s, Lars Johansson.

Om baggrunden for udviklingen i årets resultat siger adm. direktør i HedeDanmark, Carsten With Thygesen:

”I kølvandet på finanskrisen købte HedeDanmark en række virksomheder. De senere år er brugt på at konsolidere vores forretning, udvikle organisationen og gennemføre løbende effektiviseringer samt styrke fokus på vores kunder. Resultat viser, at vi har den rette strategi, og vi over flere år kan skabe lønsom, kontrolleret vækst. Nu er vi klar til at løfte HedeDanmark endnu et niveau.”

Fremgang i Danmark og internationalt
Fremgangen skyldes især, at aktiviteterne inden for skov og på området for outdoor facility service, der udfører pleje og vedligeholdelse af grønne arealer for offentlige og private virksomheder, er kendetegnet ved fortsat kundetilgang, høj aktivitet samt øget effektivitet internt og i forhold til kunder. Samtidig har såvel drift som indtjening udviklet sig positivt i de udenlandske selskaber, som alle bidrager positivt til årets resultat. Udviklingen skal ses i lyset af, at det svenske datterselskab, Väla Mark & Trädgård, og del-ejede Emirates Landscape LLC i Abu Dhabi var udfordret i 2013 og derfor genstand for særligt fokus i 2014.

Styrket grøn servicevirksomhed
HedeDanmark udbygger med årets resultat sin position som Skandinaviens største og Danmarks eneste landsdækkende grønne servicevirksomhed. I det forgangne år er der blandt andet udført stadig flere og større opgaver for kunder inden for klima- og miljøforbedring, som bl.a. det til dato største kommunale klimasikringsprojekt ved Karlstrup Mose udført for Greve Solrød Forsyning. I 2014 er der også indgået en række nye aftaler med virksomheder om genanvendelse af restprodukter til biogødning og biofoder, ligesom HedeDanmark har sikret effektiv oparbejdning og klimavenlig anvendelse af træ efter stormene Allan og Bodil. Endelig overtog HedeDanmark i efteråret 2014 den samlede pleje af grønne områder og vintertjeneste i Odsherred Kommune.

Resultatet i 2014 er opnået trods hård priskonkurrence inden for blandt andet pleje og vedligeholdelse af grønne områder, og at bygherrer på to store anlægsprojekter valgte at udskyde opgaver. Udskydelser, som betød, at produktionskapaciteten i datterselskabet Skælskør Anlægsgartnere ikke kunne udnyttes optimalt. Et usædvanligt varmt 2014 medførte samtidig en ekstra lang plejesæson, mindre vintertjeneste end forventet samt væsentlig reduceret efterspørgsel efter træflis til opvarmning.
 

Hoved- og nøgletal 
i mio. kr.
 HedeDanmark a/s
  2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsætning 1.626 1.671 1.662 1.291 1.238
Resultat af primær drift 49 33 34 39 46
Resultat af finansielle poster 5 -18 -1 1 0
Resultat før skat 54 13 31 35 39
Årets resultat 40 9 22 25 28
Egenkapital 248 220 232 210 203
Egenkapitalforrentning i pct. 17,2 4,1 9,8 11,9 14,3
Gns. antal fuldtidsansatte 825 895 945 589 592


 

Kontakt / Forfatter:
Anne Eisenberg
Anne Eisenberg
Kommunikations- og pressemedarbejder
Vis Spot 1 - Højre kolonne:
HedeDanmark-årsregnskab-2-2015-800

HedeDanmark-årsregnskab-2015-800

Tilmeld vores nyhedsbrev

hd_newsletter_spot_grafik

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker