Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /
Til nyhedsoversigten
Overskrift:

HedeDanmark og Forsvaret i fælles kamp for natur og dyreliv

Publiceringsdato uden tid:
16-04-2018
Vis nyhedslabel:
Nyt fra Landskab
Intro:

HedeDanmark skal de næste seks år være med til at udvikle Forsvarets grønne arealer med henblik på blandt at skabe et varieret dyreliv og generelt styrket biodiversitet. Aftalen er et resultat af Forsvarets hidtil største samlede udbud på det grønne område.

Brødtekst:

Med en ny aftale indleder HedeDanmark og Forsvaret i fællesskab nu en offensiv, som skal sikre det militære behov for kulisser i landskabet og samtidig styrke natur- og dyreliv på Forsvarets øvelsesterræner. Det sker i forbindelse med, at HedeDanmark netop har indgået samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om, at HedeDanmark skal pleje og udvikle Forsvarets grønne arealer på Sjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland. Aftalen gælder de næste seks år frem til 2024 og omfatter generel naturpleje af både øvelses- og skydeterræner samt naturarealer omkring Forsvarets flyvestationer. Aftalen er den hidtil største af sin art og giver mulighed for, at samarbejdet kan forlænges i op til tre år yderligere frem til 2027.

”Det er en aftale, som giver en unik mulighed for, at HedeDanmark og Forsvaret kan indgå i et tæt og langsigtet samarbejde om at pleje og udvikle Forsvarets grønne arealer, så de – udover at fungere som øvelsesterræn og arbejdsplads for tusindvis af medarbejdere – i endnu større grad også kan bidrage til, at dansk natur har et rigt, stærkt og sundt natur- og dyreliv præget af stor biodiversitet,” siger divisionsdirektør John Iskov fra HedeDanmark.

Til kamp for naturen
Forsvarets arealer tjener først og fremmest som kulisser og arbejdspladser for de danske soldater, og netop Forsvarets mangeårige anvendelse af terrænerne har i mange tilfælde bevaret eller skabt unikke naturområder.

Det var således et krav fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at den løbende pleje og drift skulle kunne foregå, samtidig med at Forsvaret uhindret kan fortsætte sine aktiviteter på terrænerne, mens der samtidig sikres de bedst mulige vilkår for blandt andet blomster, urter og dyreliv. Et vigtigt element i aftalen har derfor været, at HedeDanmark skulle besidde de faglige kompetencer, som er nødvendige for at kunne forvalte den komplekse opgave med at sikre, at arealerne skal kunne fungere som øvelsesterræn for såvel soldater som kampvogne, samtidig med at der tages hensyn til naturen og dens ressourcer.

Aftalen indebærer, at HedeDanmark i tæt samarbejde med Forsvarets skovfogeder skal udvikle arealerne, så de i endnu større grad end hidtil skal bidrage til øget biodiversitet. Forsvaret har bl.a. søgt om tilladelse til oprensning og etablering af en række søer i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i samarbejde med EU. Projekterne har blandt andet til formål at forbedre levevilkårene for en række truede dyrearter som padder og krybdyr.

Bæredygtighed og grøn energi
Konkret betyder aftalen, at HedeDanmark fremover skal stå for generel naturpleje på de nævnte arealer og herunder sørge for græsslåning, pleje af vandløb og etablering af vandhuller m.v. Derudover skal HedeDanmark også stå for rydnings- og skovningsopgaver på arealerne, hvilket også omfatter salg af træflis til produktion af bæredygtig grøn energi.

Parterne ønsker ikke at oplyse detaljer i aftalen og herunder heller ikke den samlede kontraktsum.

HD_Forsvaret_800x


Soldater fra Gardehusarregimentet på et af de arealer, som HedeDanmark i samarbejde med Forsvaret skal pleje og udvikle.
Foto: Forsvaret / Ronny Rasmussen.

Kontakt / Forfatter:
Anne Eisenberg
Anne Eisenberg
Kommunikations- og pressemedarbejder
John Iskov
John Iskov
Divisionsdirektør - Entreprise
Vis Spot 1 - Højre kolonne:
YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Henrik Olsen, arealforvalter, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
Mobil: 22 78 25 30
 

Tilmeld vores nyhedsbrev

hd_newsletter_spot_grafik

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker