Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Oktober_2017_jagt_622x122

Oktober – Planlægning af jagt i skove og plantager

Skovejeren har gode muligheder for at tilrettelægge skovdriften, så naturen og vildtets betingelser optimeres, samtidig med at skovdyrkningen tilgodeses.

Skovejeren og skovfogeden starter typisk ud med en gennemgang af skoven medbringende skovkort, luftfotos og evt. bevoksningslister, som giver et godt overblik over træarter, placering og alder.

Det er muligt at skabe lysåbne områder med vildtagre og vandhuller i løbet af 1-2 år. Nykulturer yder efter blot 3-5 år god dækning til vildtet. Der er forskel på, hvilken type jagt skoven egner sig til og designes efter, om skovejeren primært ønsker at jage fugle eller klovbærende vildt – og her kommer skovfogedens erfaring ind i billedet. Fælles er dog, at en skov med jagtformål bør være varieret, og dyrene skal kunne finde føden inde i skoven.

Under planlægningen ser skovfogeden på den bedst mulige udnyttelse af terræn, lavninger, skovenge, åbne områder og områder med dækning. Samtidig ved HedeDanmarks skovfogeder, hvilke maskiner, der kan bruges i driften til at opnå de ønskede mål.
 

Oktober_2017_jagtdeltagere

Med god planlægning er det muligt at optimere og skabe fine vilkår for jagt i skoven i løbet af blot 3-5 år. 

Oktober_2017_fasaner

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker