Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
stormfald-mos-655

Lad ikke stormfald ramme dig dobbelt

Efterårets og vinterens storme er hårde ved både skovene og skovejerne. Mange står over for store opgaver med at få ryddet op, solgt træet, genplantet m.m.

Selvom det kan være svært i en situation som et stormfald, så gælder det om at bevare roen og sikre sig de korrekte løsninger på udfordringerne.

Skovning og afsætning

Det er store værdier, der er på spil, når vi taler om råtræ, og derfor er det også vigtigt, at man får gjort træerne op på den rigtige måde. De enkelte stammer skal skæres op i så værdifulde effekter som muligt. Kendetegnende for stormene i 2013 er, at de fleste træer er væltet med roden. Det vil sige, det stadig har rodkontakt, og dermed holder træet sig også frisk længere. Dette har stor betydning for værdien af træet og hvor hurtigt, det skal skæres op og sælges. Det er HedeDanmarks vurdering, at langt det meste af råtræet bevarer kvaliteten og kan sælges som de gængse sortimenter helt frem til sommer.

Der er derfor på denne baggrund ingen hast med at få ryddet op, og der er tid nok til at finde og udvælge den rette entreprenør, som kan oparbejde og afsætte de optimale produkter fra stormfaldet.

Oprydning
Når træerne er skåret i de rette sortimenter og kørt ud til fast vej, skal arealet ryddes, inden man kan gå i gang med gentilplantningen.

Er grene og toppe lagt op til flis, skal disse først tørre ned og hugges, inden man kan foretage sig yderligere. Er der ingen flis, kan man begynde at grovrydde arealet. Der vil være større og mindre rodkager, rester af knækkede stammer m.m. spredt på arealet. Alt afhængig af mængden og karaktererne af efterladte grene, toppe og eventuelle rodkager fra de væltede træer kan man vælge at grenknuse eller skubbe kvaset sammen på arealet.

Det er dog vigtigt ikke at rydde mere end højest nødvendigt for ikke at spilde jordens pulje af næringsstoffer til grundvandet. Er toppe og grene flishugget, vil det i nogle tilfælde slet ikke være nødvendigt med yderligere rydning inden jordbearbejdning.

Gentilplantning
Som ved alle andre gentilplantninger er det af største vigtighed at sørge for en tilstrækkelig jordbearbejdning. Præcis hvilken metode, og hvor meget der skal gøres, veksler fra areal til areal og er afhængig af både jordbund og træart, der skal plantes. Ens for alle kulturarealer er dog, at den korrekte jordbearbejdning er med til at sikre dels en korrekt plantning af planterne og rodudvikling i starten af kulturens liv og dels det nødvendige forspring i forhold til ukrudtet.

Hvad skal man plante?
Valg af træarter, planteantal, plantestørrelser og proveniens hænger 100 % sammen med det konkrete areal, og man kan derfor ikke sige noget generelt herom.

Vigtigt er det dog at få alle faktorerne med i ligningen, når beslutningen om den enkelte kultur skal træffes. Den direkte udgift her og nu, den fremtidige værdi af bevoksningen, dyrkningsforhold, muligheder for stormfaldstilskud og kravene hertil er blot nogle af de elementer, som skal indgå i de overvejelser, man som skovejer gør sig. For husk at valget af træart gælder for de næste 70 - 120 år!

Find nærmeste kontaktperson


4-Stormfald-99-oparbejdning-800
Bevar roen i det store mikadospil
Læs mere om stormfaldsoprydning i artiklen fra Maskinbladet.dk.
Klik her og udfyld formularen for at få en uforpligtende gennemgang af din skov

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker