Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

På job med en HedeDanmark skovfoged – måske verdens bedste job

Niels Nygaard er skovfoged hos HedeDanmark, og han værdsætter kombinationen af at opholde sig i naturen og være rådgiver og entreprenør. 

Det regner let, og det er stadig sæson for fleece, til trods for at der står midt i juni på kalenderbladet. På Den Permanente (strand og badeanstalt i Riis Skov i Aarhus) er der normalt plastret til med badegæster på denne tid af året, men i dag der blot en enkelt hundelufter i vandkanten, og det er kun vinterbadere, der traver forbi med et håndklæde over armen. Her har skovfoged Niels Nygaard netop overstået en opgave med at rydde et ufremkommeligt hybenkrat, som nu er fjernet til fordel for mere plads på stranden og plads til en kommende sti ind til Aarhus by.

Niels Nygaard er skovfoged hos HedeDanmark i Region Østjylland. Her arbejder han både for private skovejere, men er også tilknyttet som konsulent og entreprenør for flere kommunale kunder. Kommunale skove som er særdeles velbesøgte, og hvor balancen mellem at gøre skoven tilgængelig, producere og lade naturen være i fred skal gå op i en højere enhed.

”Som jeg ser det, er skoven en fantastisk ressource, vi kan gøre brug af på mange forskellige måder, men det handler om at gøre det ansvarligt. Vi skal arbejde for og med naturen, men det betyder ikke, at vi ikke kan bruge den. Vi skal ikke drive rov, men vi kan udnytte, at det er en ressource med et enormt bæredygtigt produkt,” mener Niels Nygaard.

Niels Nygaard arbejder blandt andet for Aarhus Kommune, og i Riis Skov venter til efteråret et stykke arbejde, hvor skoven skal gøres endnu mere attraktiv for borgerne, fordi kommunen netop ønsker at sikre publikum et godt, rekreativt område i hjertet af byen. Riis Skov er i forvejen den mest besøgte skov i Nordeuropa med mere end 5.000 gæster hver eneste dag.
 

Aarhus Kommunes skove er certificerede, og det forpligter til at arbejde med
udvikling af skovens biodiversitet, naturværdier, miljøbeskyttelse osv.

”Som jeg oplever det, er fokus i forvaltning af de offentlige skove primært på naturbeskyttelse og publikumsbenyttelse frem for produktion. Men der er stadig en økonomisk faktor i at producere, som selvfølgelig giver en indtægt, der så kan bruges som bidrag til både naturbeskyttelse og publikumsbenyttelse. Men jeg synes heller ikke, at det ene udelukker det andet. Certificeringen betyder netop, at kommunen forpligter sig til at sikre skovens naturværdier samtidig med, at man fortsat kan høste af skovens ressourcer på en bæredygtig måde,” siger Niels Nygaard.
 

Nye, langsigtede tanker
Dagens tur går videre til Viby, lidt sydvest for Aarhus. Her skal Niels Nygaard mødes med én af kommunens medarbejdere, som er ude for at besigtige et stykke skov. Tor Albrechtsen er driftsansvarlig hos Aarhus Kommune og samarbejder med blandt andet Niels Nygaard om skovens udvikling i og omkring den østjyske hovedstad.

”For kommunen handler det om tre ting – drift, rekreation og natur. Vi ønsker, at skoven skal anvendes af så mange som muligt, og vi vil gerne involvere borgerne og give lov til mange ting. Der er taget en politisk beslutning om, at vi har en hugst på 6.000 m3 årligt, men samtidig har vi også en tilvækst på 8.000 m3. Dele af skoven står naturligt urørt, fordi det er ufremkommeligt terræn. Bag det hele ligger en klar forstlig bagtanke om at passe på naturen. For mig at se er der en rigtig god balance,” siger han og forsøger at overdøve lyden af en motorsav.

I kanten af skoven knokler skovarbejder Sten Jacobsen sig gennem et stykke stridbart krat med sin højlydte hjælper. Selv på denne kølige dag giver det sved på panden. Han lægger saven fra sig og giver igen plads til fuglefløjt og en summen fra bilerne på motorvejen på den anden side af skovbrynet.

Tor Albrechtsen, Niels Nygaard og Sten Jacobsen studerer et kort og billeder på Stens telefon, hvor han har gjort sig nogle betragtninger under sit arbejde. De bliver enige om, hvilke opgaver der skal sættes i gang. I det hele taget er der et tilsyneladende gnidningsfri og åben dialog mellem kunden, manden i marken og ham i midten – skovfogeden.

"Det er fantastisk at være med til at forme opgaven sammen med skovejeren. De har deres ønsker og tanker, og sammen finder vi, synes jeg, nogle gode løsninger. Jeg ser mig selv som en sparringspartner, og det er spændende at være med til at udvikle og tænke nye tanker for steder, hvor der ikke er sket noget i mange år," siger Niels Nygaard.

At give naturen videre
Hver gang en borger går forbi, stopper Niels Nygaard samtalen og hilser. Kommunikation er en vigtig del af jobbet, og det roser han kommunen for at bakke op om. Når der bliver arbejdet på en opgave, og i nogle tilfælde med støj til følge, sætter kommunen et skilt op om, hvad der foregår. Det betyder, at borgerne er forberedte og oplyste, og det giver anledning til langt færre utilfredse henvendelser.

Nogle steder er det dog mere ud-fordrende end som så - blandt andet på grund af den stigende interesse for blandt andet mountainbikekørsel i skovene, en disciplin Niels Nygaard også selv dyrker. Det kan give anledning til en del konflikter mellem de forskellige brugergrupper i skovene - men også i forhold til skovejeren, og derfor ligger der i Niels' optik en stor opgave i at få parterne til at imødekomme hinanden.

Det er også en del af jobbet, men netop alsidigheden er grunden til, at Niels Nygaard af og til næsten må knibe sig i armen - for at være sikker på, at det her virkelig er hans job.

"Grundlæggende har jeg en kærlighed til naturen, og jeg færdes ude en stor del af min tid. Derudover får jeg lov til at være både entreprenør og rådgiver. Jeg møder også mange forskellige mennesker, og der er også en del salg og projektstyring i det. Når det er godt vejr er jeg ude, og når det regner, kan jeg tage en dag på kontoret. Det er enormt alsidigt, og det er fedt," siger han.

I fritiden er naturen også en naturlig del. Han cykler mountainbike, går på jagt og familien skal også med i skoven. "Jeg vil gerne give mine børn en fortrolighed med naturen, men jeg ønsker også, at de føler et ansvar. Vi skal give en sund og god natur videre," siger han.  

315_12-Niels-Nygaard-2-800
Niels Nygaard er skovfoged hos HedeDanmark.
315_12-Skovfoged-800
Tor Albrechtsen (tv), driftsansvarlig hos Aarhus Kommune drøfter et par opgaver i skoven med skovarbejder Sten Jacobsen (i midten) og skovfoged Niels Nygaard (th). 
aarhus-skove-IMG_5759
aarhus-skove-IMG_5861
Artiklen er først bragt i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3/2015 - side 10-12. Læs mere her

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker