Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Indhold og krav i forbindelse med PEFC certificering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) bygger på en række internationale og danske principper for bæredygtig skovdrift.

PEFC ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af PEFC Danmark. Læs mere om PEFC Danmark på hjemmesiden www.pefc.dk.

Skovcertificering – sund fornuft i skovdriften
Skovcertificering er baseret på hensyn til både økonomi, naturværdier og rekreative samt arbejdsmæssige forhold på ejendommen. Et afgørende træk ved ordningen er forståelsen for, at en god økonomi ofte er forudsætningen for naturbeskyttelse. Derfor er opmærksomheden på den økonomiske side af skovdriften sidestillet med hensyn til økologiske og sociale aspekter. Det er i sidste ende skovejeren, der er med til at påvirke vægtningen af de tre områder.

En certificering medfører, at skoven skal efterleve ”PEFC skovstandarden”. Fælles for kravene er, at de skal fortolkes ud fra lokale forhold og erfaringer. Hver ejendom har sin egen skovdyrkningsmæssige historie og arv. Det betyder nødvendigvis, at lokale forhold er afgørende for hvor og hvordan, kravene skal opfyldes på den specifikke ejendom.
 
Nedenfor er nævnt nogle centrale eksempler på de krav, der skal overholdes:

Skovens funktion som produktionsskov sikres og styrkes ved fx at:

 • prioritere vedvarende skovdække og blandingsbevoksninger  
 • vælge jordbundstilpassede træarter med en stabil produktion  
 • værne om produktionen af kvalitetstræ   
 • have mulighed for at afsætte områder til mere intensiv drift   
 • formindske brugen af renafdrifter

Naturværdierne i skoven sikres og styrkes ved fx at:

 • registrere og tage hensyn til naturværdier  
 • anvende naturlig foryngelse, hvor det er muligt  
 • udlægge urørt skov på lavproduktionsområder med høj naturværdi 
 • genskabe vådområder, hvor det er hensigtsmæssigt  
 • begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider

Rekreative og sociale forhold sikres og styrkes ved fx at:

 • registrere og tage hensyn til fortidsminder
 • skabe attraktive og stabile forhold for skovens medarbejdere
 • gennemføre efteruddannelse for medarbejdere på større ejendomme i skovdyrkning og certificering   
 • sikre rekreative forhold efter naturbeskyttelsesloven

 
Præcist svar på konsekvenserne for driften
Går du med overvejelser om at PEFC certificere din skov, kan vi være behjælpelige. Erfaring fra certificeringen af mange ejendomme samt den deraf følgende dialog og påvirkning af PEFC Danmark gør os i stand til at give præcist svar på fortolkningen af den gældende PEFC skovstandard. 

Find nærmeste kontaktperson


Certificering gavner skovens økonomi
TV-indslaget viser, hvordan vi både rådgiver, udfører drifts-opgaver og er bindeled mellem skoven og træindustrien.

Læs de seneste artikler om skovcertificering:

Vis Billede med link:
Bæredygtigt træ hitter, Vækst
Vis overskrift med link:
Vis Billede med link:
Høvænge Skovene -
PEFC_vandloeb.jpg

 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker