Grøn Service
Grøn Service
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Partnering

Partnering fokuserer på samarbejdet mellem udbyder og udfører som et samspil mellem fagligt kompetente og ligeværdige partnere.

Partnering er en alternativ samarbejdsform til den traditionelle ’dem og os model’. HedeDanmark har gennem mange år været førende inden for udviklingen af alternative samarbejdsformer og kan dokumentere positive effekter af kontrakter, der er baseret på partnerskabstanken.

Kernen i partnering er et partnerskab med fokus på:

 • tæt dialog
 • tillid
 • fleksibilitet
 • åbenhed – også om økonomien

Ligeværdige partnere

Inden for et partnerskabssamarbejde handler det om at skabe rammerne for en fælles strategisk planlægning og udvikling, der er til gavn for begge parter. Parterne arbejder derfor inden for et rammebudget og aftaler konkrete tiltag og ændringer efter behov, ligesom processer og ressourcer hele tiden optimeres til fælles gavn og glæde.

Fordele ved partnering:

 • aftalen kan tilpasses den enkelte kunde  
 • parterne er ikke fastlåst af stramme aftaler, og aftalen er fleksibel   
 • konkrete tiltag og ændringer kan aftales efter behov   
 • der kan aftales et fælles koncept, der afspejler maskin- og medarbejderressourcer  
 • der arbejdes med et åbent regnskab ud fra fælles budgetlægning, så kunden kan følge med i omkostningerne  
 • det åbne samspil mellem parterne åbner op for nye idéer og løsningsforslag  
 • det er muligt gennem partnering at spare både tid og penge  
 • der skabes en bedre udnyttelse af de samlede kompetencer

Fælles værdier og mål

Ved samarbejdets begyndelse indgås nogle aftaler, der bygger på fælles værdier og fælles mål, som det videre arbejde bygger på. Medarbejderne inddrages aktivt. Det er dem, der arbejder med opgaverne i det daglige og dermed kan komme med nye idéer og vurdere, om rammer og opgaveløsninger er hensigtsmæssige. Det er med til at skabe større arbejdsglæde.
Samarbejdsformer_mand_m_spade.jpg

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker