Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Plant energitræ og understøt den grønne udvikling

Meget tyder på, at der i fremtiden vil være et væsentligt større behov for stabile, ikke-fossile energikilder, og at efterspørgslen efter træ til energiproduktion derfor vil stige. HedeDanmark anbefaler af den grund, at skovejere dyrker mere træ til energiproduktion.

Anbefalingen om at dyrke mere energitræ kommer dog ikke udelukkende på baggrund af forretningsmæssig ”sund fornuft”. Der er også store gevinster at hente for både samfundet og skovejeren ved at igangsætte en målrettet dyrkning af energitræ med hjælp fra hurtigtvoksende hjælpetræer.

Gevinsterne ved målrettet dyrkning af energitræ er bl.a.: 

  •  selvforsyning
  • den gode klimaeffekt ved CO2-binding
  • øget beskæftigelse
  • besparelser på fossile brændstoffer

Hvordan etableres kulturer med energitræ? 

HedeDanmark nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe, der skulle afdække de mest fordelagtige kulturmodeller til produktion af træ til energi. Resultatet er en række specifikke retningslinjer, hvor hurtigtvoksende ammetræer af hybridlærk, birk, contorta eller japansk lærk, som er plantet og plejet efter bestemte forskrifter, giver det bedste resultat og den største økonomiske værdi både på kortere og længere sigt.

Find din lokale skovfoged vha. kontaktsøgningen til højre/herunder og hør mere om, hvordan du kan dyrke energitræ i din skov.
 

Find nærmeste kontaktperson


skovning-ask-motorsav-800
 
kort-kun
Læs også om powerkulturer
HedeDanmark har etableret 8 demonstrationsbevoksninger med høj biomasseproduktion
Klik her for at læse mere...

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker