Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
betlingskort

Plantning af læhegn og småbeplantninger med tilskud – vilkår og regler

Tilskudsordningen blev både i 2016 og 2017 ændret en smule. Find de gældende krav, regler og satser herunder.  

Efter reglerne kan du søge om 60.000 kr./ha i tilskud samt tilskud til hegning for vildtet. Du kan kontakte HedeDanmark for at høre nærmere og få hjælp til ansøgningen. 

Bestil en tilskudsvurdering for at få besked om mulighederne på din ejendom.

 

Tilskud til levende hegn og småplantninger 

Du kan få tilskud til følgende beplantninger:

 • 3-6 rækkede levende hegn
 • Småplantninger/vildtplantninger på op til 0,5 ha
 • Vildthegn, hvis dette er nødvendigt i dit område

Tilskuddet kan gælde følgende arbejdsopgaver:

 • Jordarbejde
 • Planter og plantning
 • Renholdelse i 3 vækstsæsoner
 • Efterplantning
 • Etablering af vildthegn

Beregning af tilskud og udbetaling: 

 • Du kan få 60.000 kr./ha i tilskud
 • Du kan få 15 kr. pr. meter vildthegn i tilskud
 • Bestil en tilskudsvurdering eller kontakt os for at få en vurdering af tilskuddet til plantning på din ejendom

Gældende krav til plantning af levende hegn og småbeplantninger med tilskud

Læs nogle af de gældende krav og vilkår herunder.

 • Der må ikke bruges pesticider til ukrudtsbekæmpelse
 • Det er tilladt at anvende reolpløjning, der giver planterne et forspring
 • Der kan benyttes mekanisk ukrudtsbekæmpelse/rensning
 • Plantningen skal etableres med mindst 75 % buske
 • Plantningerne skal bestå af min. 50 % bi-venlige arter
 • Etableringen skal foregå med min. 4.000 planter pr. hektar
 • Læhegnet kan bestå af 3-6 rækker 
 • Småbeplantninger kan bestå af vildtplantninger, vildtremiser, biotoper mv. på 1.000-5.000 m2.
 • Beplantninger etableret med tilskud skal opretholdes i mindst 5 år

 
Det er typisk ikke muligt eller attraktivt at søge tilskud, hvis:

 • Plantning foregår ved parcelhus eller sommerhus, i have eller gårdsplads.
 • Beplantningen er en del af en byggetilladelse/miljøgodkendelse.
 • Beplantningen ligger inden for 30 meter fra beskyttede naturtyper.
 • Der er mindre end 15 meter til naboers hus og have.
 • Den nye beplantning ligger i eksisterende beplantninger/skove.
 • Der er mindre end 15 meter til eksisterende eller planlagt beplantning.
 • Du ønsker at anvende kemi til ukrudtsbekæmpelse.
 • Du har krav om, at plantningen skal foregå i indeværende år.

Hvis du ikke kan få tilskud, eller det ikke er en god løsning for dig, kan vi i de fleste tilfælde tilbyde attraktive alternativer med plantning uden tilskud.

Få rådgivning om plantning uden tilskud.
 

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker