Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
betlingskort

Plantning af læhegn og småbeplantninger med tilskud – vilkår og regler

Tilskudsordningen blev både i 2016 og 2017 ændret en smule. Find de gældende krav, regler og satser herunder.  

Der findes 2 måder, hvorpå private kan søge om tilskud til etablering af
3-7-rækkede levende hegn og småplantninger op til 0,5 ha.

 • Tilskud via lokale plantningsforeninger/kollektive laug
 • Tilskud via individuel ordning

 
Muligheder og regler for tilskud er de samme for begge ordninger, der kan give op til 60.000 kr./ha. Du kan kontakte HedeDanmark for at høre nærmere og få hjælp til ansøgningen, uanset hvilken tilskudsordning du forventer at bruge. 

Bestil en tilskudsvurdering for at få besked om mulighederne på din ejendom.

 

Tilskud til levende hegn og småplantninger 

Du kan få tilskud til følgende beplantninger:

 • 3-7 rækkede levende hegn
 • Småplantninger/vildtplantninger på op til 0,5 ha
 • Vildthegn, hvis dette er nødvendigt i dit område

Tilskuddet kan gælde følgende arbejdsopgaver:

 • Jordarbejde
 • Planter og plantning
 • Renholdelse i 3 vækstsæsoner
 • Efterplantning
 • Etablering af vildthegn

Beregning af tilskud og udbetaling: 

 • Du kan få op til 60.000 kr./ha
 • Fristen for ansøgning var i 2018 fastsat til d. 3. august
 • Hele beløbet udbetales typisk samme år, som der plantes
 • Tilskuddet beregnes i hektarer (levende hegn omregnes)
 • Bestil en tilskudsvurdering eller kontakt os for at få en vurdering af tilskuddet til plantning på din ejendom

Gældende krav til plantning af levende hegn med tilskud

Der er i 2017 indført nye krav til plantning med tilskud. Læs nogle af de gældende krav og vilkår herunder.

 • Der må ikke bruges pesticider til ukrudsbekæmpelse
 • Det er tilladt at anvende reolpløjning, der giver planterne et forspring
 • Der kan benyttes mekanisk ukrudtsbekæmpelse/rensning
 • Levende hegn skal etableres med mindst 75 % buske
 • Plantningerne skal bestå af min. 50 % bi-venlige arter
 • Etableringen skal foregå med min. 4.000 planter pr. hektar
 • Læhegnet kan bestå af 3-7 rækker 
 • Småbeplantninger kan bestå af vildtplantninger, vildtremiser, biotoper mv. på 1.000-5.000 m2.
 • Beplantninger etableret med tilskud skal opretholdes i mindst 5 år

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker