Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
taet_paa_grangren

Plantning og renholdelse

3. Plantning

Når vi har modtaget det endelige tilsagn, afholder vi et detaljemøde.

Her får vi styr på:

  • Hegnssætning – låger
  • Frugttræer – antal og hvor
  • Levering af hegn og planter – opbevaring
  • Gennemgang af tilskuddet

 

Når der er styr på detaljerne i projektet, inddrager vi vores driftsleder og plantefolkene, som sørger for at få rejst hegnet og plantet skoven.

MedPlant
Ved selve udførelsen af projektet tilbyder HedeDanmark, som de eneste i Danmark, konceptet ”MedPlant”. Her kan ejeren selv deltage i etableringen af skoven.

MedPlant kan være den indledende pløjning af arealet, opsætning af vildthegn, plantning af frugttræerne eller renholdelse i skoven.

Dette giver lodsejeren større medejerskab i skovrejsningsprojektet, og dermed bliver omkostninger til etableringen af skoven også markant mindre. HedeDanmark hjælper naturligvis med faglige råd og vejledning, så vi ikke går på kompromis med kvaliteten.

 

Læs mere om MedPlant her...

Efter plantning

Når arealet er blevet plantet, skal det opmåles med GPS. Dermed sikrer vi, at du får det tilskud, som du er berettiget til, og at du ikke betaler for mere, end du har fået.
 

Vi har normalt transport i tilskuddet – det betyder, at HedeDanmark får 1. rate af tilskuddet. Tilskuddet bliver trukket fra din regning, og dermed skal du ikke tage så mange penge op af lommen.
 
Vi indsender data og kort til Naturstyrelsen og sender en regning til dig på det resterende beløb.
 

Du skal selv sørge for at få enkeltbetalingen udfyldt korrekt og til tiden. Dermed er du sikret plejetilskud, som bliver udbetalt tre år i træk sammen med hektarstøtten.

Kontrol

Naturstyrelsen udtager hvert år nogle projekter til kontrol. Der findes 3 slags kontroller, så din ejendom kan i realiteten blive udtaget 3 gange.

Vi tager så vidt muligt med på kontrollen. På den måde står du ikke alene, hvis der opstår tvivl eller er spørgsmål.
 

PlantekontrolHer kontrolleres det plantemateriale, som er brugt. Planterne skal stamme fra frø, som er godkendt til skovrejsning. Vores planteskole producerer kun plantemateriale, som kan godkendes til skovrejsning.
1. ratekontrolHer kontrolleres hegnslængde, arealstørrelse, plantetal samt art. Hvis der er søgt tilskud til renhold, bliver det påtalt, hvis træerne er helt væk i græs og ukrudt.
2. ratekontrolHer kontrolleres plantetal, art, planteantal og højde på træerne.


Når projekterne kontrolleres, er det ikke en kontrol af din ejendom, men af det arbejde, som vi har lavet. Derfor er der ingen grund til at frygte en kontrol.

Renhold af arealet

Hvis arealet er reolpløjet, burde det ikke være nødvendigt at renholde. Der kan dog i enkelte tilfælde være græsproblemer, og derfor kan renhold komme på tale.
 

I skovrejsninger med almindelig landbrugspløjning kan det være nødvendigt at renholde, hvis der er meget græs eller en voldsom vækst af ukrudt. Normalt skader ukrudtet ikke træerne, men det kan dog blive så voldsomt, at træernes vækst bliver hæmmet af det.
 

Vi tilbyder renhold med både rækkegående maskiner og traktorer, som kan tage 3 rækker af gangen. En aftale om renhold kan både laves sammen med skovrejsningskontrakten, og den kan laves senere i forløbet.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker