Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
IMG_0321-skovpleje-plantning-x655

Plantningen former skoven

En af de mest aktive måder at forme sin skov på sker i valget af træart og kulturmetode ved nyplantning. Man skal som skovejer her tænke sig rigtig godt om og tage en lang række forhold med i betragtningerne, før man igangsætter sin plantning.

Med det meget lange sigte vi har i skovbruget, kan der gå over 100 år, inden de endelige konsekvenser viser sig. Det gør det svært – for ikke at sige umuligt – at gardere sig fuldstændigt mod fejltagelser, men ved at gøre forarbejdet så grundigt som muligt og besvare en række væsentlige spørgsmål kan man sørge for at minimere usikkerhederne.

Hvad skal jeg plante?
Her er det vigtigt at tænke på både jordbunden, vildttrykket, de lokale dyrkningsforhold i øvrigt og om muligt ens forventninger til træmarkedet fremover. Eksempelvis kan man overveje, om der skal laves en blandingskultur for at øge stabiliteten, sprede risikoen og sikre hurtigere indtægter fra bevoksningen.

Endelig skal driftsformålet for skoven også indgå i overvejelserne, så man hele tiden arbejder frem mod den udvikling af den samlede skov, man ønsker at opnå.


Hvilken type plante skal jeg anvende?
Her bør det f.eks. overvejes nøje, om der skal bruges barrods- eller dækrodsplanter, og om der skal bestilles store eller små planter til plantningen.

planter-sortering-kasse-pose-800

Hvornår skal jeg plante?
Skal der plantes om foråret eller efteråret? Det er der mange holdninger til og mange gode forklaringer og råd om. Det, vi ved med sikkerhed, er dog, at plantning i marts / april som hovedregel fungerer godt – med mindre det pågældende år byder på forårs- eller tidlig sommertørke.

Tilsvarende giver sensommer- / efterårsplantning af nåletræ som regel rigtig gode resultater. Planterne er stadig i rodvækst og kan nå at sætte sig fast inden frosten. Er der meget vildt, har man imidlertid de nye velgødede planter stående hele vinteren med den risiko for vildtbid, det udgør.

Valget mellem forår- eller efterårsplantning er dog også meget artsafhængigt, idet visse nåletræer som f.eks. nobilis og douglasgran ikke må plantes om efteråret, da de næsten altid bliver ramt af vinterudtørring den første vinter.

Vores planteskole har udarbejdet en oversigt over de optimale plantetidspunkter (jo grønnere, jo bedre):

Hvornår-skal-du-plante

Læs mere om, hvornår du skal plante

Rydning og jordbearbejdning af arealet
Er der lavet GROT eller topendeflis på stykket? Skal der grenknuses, eller kan der rillepløjes direkte? Er der skærm, og skal der bores huller til planterne i stedet? Også her er overvejelserne mange.

TTS-rillepløjning-800

Hegning
Er vildttrykket så stort, at der skal hegn til, eller er det muligt via plantevalget at undgå hegn?

Snudebiller
Plantes der nåletræ efter andet nåletræ, skal man de første to år (som minimum) være meget opmærksom på bekæmpelse af snudebiller. Disse kan under de rette forhold slå størstedelen af planterne ihjel med deres gnav.

Som det ovenstående viser, er der rigtig mange spørgsmål og forhold at tage med i sine overvejelser, når man skal beslutte sig for plantning på et givent areal i ens skov. Sørg for at indhente de bedste råd, inden beslutningerne tages, søg den nyeste viden og brug din sunde fornuft, så du minimerer usikkerhederne.

Find nærmeste kontaktperson


dækrod-027-skovpleje-x800
IMG_0304-skovpleje-1000px
HedeDanmarks powerkulturer giver mulighed for indplantning af hurtigtvoksende træarter fra start, hvilket kan effektivisere skovdriften. 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker