Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
spor_i_skovrejsning

Når din skov er 6-12 år gammel, er tiden kommet til første eftersyn

En rettidig tynding af din skov vil give træer med større vedkvalitet et højere naturindhold og flere gode oplevelser for de mennesker, der bruger den.

Den første tynding
Tynd din skov – det giver lys og varme over alt. De blivende træarter har nu nået en størrelse, hvor de kan klare sig selv, og ammetræerne er så store, at de begynder at beskadige hovedtræerne. Den første tynding i en skovrejsning har derfor primært til formål at fjerne størstedelen af ammetræerne.
 

Tynding giver lys og varme
Ud over nødvendig hjælp til de blivende træer giver første tynding lys, luft og varme til skovbunden. Resultatet er en langt kønnere og mere frodig skov med mange plantearter, bedre fødegrundlag for dyr og fugle samt væsentligt større muligheder for at få naturens mange dyr og blomster at se.
 

Hjælp til naturen
Tyndingerne kan foretages på forskellige måder – manuelt med motorsav eller ved hjælp af maskiner. HedeDanmark har specialiseret sig i at levere netop den løsning, som passer til din skov. Ofte anvendes de tiloversblevne træer til flis, så ikke kun skoven, men også danske hjem, får miljøvenlig – og CO2-neutral lys og varme fra din ejendom.
 

Samtidig med tynding af skoven kan du nu med fordel etablere stisystemer, vandhuller, lysninger og andre tiltag til glæde for dyre- og planteliv. Tiltag, som øger herlighedsværdien og gør naturen mere tilgængelig for dig i dagligdagen.

Tyndingen

Ved en udtynding indlægges spor, og 50-75 % af ammetræerne fældes. Ikke hårdere, fordi det øger risikoen for, at træerne kan få nedsat vækst eller skader på grund af lyseksponering, solskoldning og udtørring.
 

Første skridt er sporhugsten, således at skoven bliver tilgængelig. Dernæst kan en selektiv tynding udføres, hvor der tyndes til siderne med udgangspunkt i sporene.
 

Udgangspunktet er en maskinløsning, idet dette er billigere end manuel udtynding. Små, svært tilgængelige, kuperede eller bløde arealer kan dog med fordel behandles manuelt.
 

Den maskinelle udtynding udføres som regel med fældebunkelægger og efterfølgende flishugning på arealet, gerne lige efter.

Krav til bevoks.

Uanset, hvordan din skov ser ud, kan vi tilbyde at tynde den. To skove er ikke ens, så vi tilpasser altid håndteringen af opgaven til de udfordringer, netop din skov byder på.

Ved maskinel udtynding kan et evt. flisudbytte ofte dække langt størstedelen af udgiften ved tyndingen. For at få optimal økonomisk udbytte af en maskinel tynding er der dog visse krav til bevoksningen:

  • Skovarealet skal være på mindst 5 hektar
  • Træernes diameter i brysthøjde skal være 10-12 cm og træerne 6-8 m høje
  • Udtag pr. hektar skal være 40-80 rummeter
  • Der skal være plads til 2-6 fliscontainere på et fastbundet areal, der som minimum skal have en dybde på 20 m og en bredde på 12 m

Kontakt os og få den optimale løsning og den rigtige pris på tynding af din skov.

Indlæg spor

Ved indlæggelse af spor får du mulighed for at åbne skoven op på den måde, du bedst synes om.
 

Sporene behøver ikke være lige, men kan være bugtede, så man kan få spændende oplevelser omkring det næste hjørne. Følgende retningslinier er dog gode at holde sig til:

  • Sporene skal indlægges med en indbyrdes afstand på 16-18 m
  • Sporbredden skal være minimum 3,5 m
  • Sporene skal følge terrænhældningen, så der ikke bliver mere end 5-10 gr. sidehæld i sporene
  • Sporene må ikke føres gennem de mest våde områder i bevoksningerne

Selektiv tynding

Ved den selektive tynding er det vigtigste at fjerne ammetræer, således at hovedtræarterne får de bedste vækstbetingelser.
 

Hovedtræartene kan fx være bøg, eg, lind, ask o.lign. Det er de træer, der i sidste ende skal give den naturlige skov, som var målet fra starten.
 

Ammetræer er rødel, poppel, birk eller andre hurtigt voksende arter, der som formål har haft at beskytte hovedtræarterne.

Normalt fældes 50-75 % af ammetræerne i første tynding. Ved senere tyndinger kan de sidste ammetræer fjernes.
 

Tyndingen foretages normalt med en fældebunke-lægger, der, som navnet antyder, fælder og bunkelægger træerne i sporene. Herefter kan en flishugger køre ind og flishugge træerne.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker