Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
fortidsminde-655x120

Pleje af fortidsminder

Der findes ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. De  fortæller om vores kulturarv og skal derfor bevares og beskyttes. Det kan HedeDanmark hjælpe med.

Hvis der ikke foretages en løbende pleje af fortidsminderne, er der en
stor risiko for, at de gror til i træer og buske, hvis rødder i værste fald
kan beskadige fortidsminderne. Synlige fortidsminder skaber større
bevidsthed og er dermed nemmere at bevare.

 

Kommunerne kan udføre pleje af fortidsminder på privatejede arealer,
men på kommunale arealer skal de pleje dem. Plejen på de kommunale
arealer skal være af et omfang og en karakter, så vegetationen ikke
fremmer nedbrydningen af fortidsmindet. Endvidere skal evt. skader
efter offentlig adgang til fortidsmindet udbedres.

 

Pleje
Vegetationsplejen skal som udgangspunkt skabe og bevare en slidstærk
og lavt voksende vegetation, som forebygger erosionsskader. I mange
tilfælde mangler der overblik over det eksisterende plejeniveau på de
fortidsminder, hvor kommunen har en plejeforpligtigelse. HedeDanmark
kan hjælpe med at skabe overblikket og optimere den fremtidige pleje.

 

Efter en gennemgang af fortidsminderne udarbejdes en kort status over
tilstanden, en anbefaling af en evt. førstegangspleje samt en vurdering
og anbefaling af det fremtidige plejebehov. Anbefalingen indeholder
fotodokumentation af hvert fortidsminde og en prissætning af plejen.
Herved opnår kommunen et grundlag for at vurdere, hvordan de
optimerer den fremtidige pleje.

 

Ved opstart af pleje på privatejede fortidsminder kan HedeDanmark
forestå kontakt til lodsejere; dels ved udsendelse af orienteringsbrev om
plejen til lodsejer og dels ved indgåelse af konkrete aftaler vedrørende
plejens udførelse og adgang til fortidsmindet.

 

I forbindelse med selve udførelsen af plejen udfylder HedeDanmarks
medarbejder en kort afrapportering om den gennemførte pleje samt
fortidsmindets fysiske tilstand. Afrapporteringen suppleres med fotodokumentation.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


fortidsminde-uplejet-800x
Uden pleje kan fortidsminder være vanskelige at få øje på.
fortidsminde-1000px
Den løbende pleje af fortidsminder
sikrer, at de fremstår synlige og
markante i landskabet.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker