Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
regnvandsbassiner-maskine-120x

Regnvandsbassiner – professionel pleje og vedligeholdelse

Hvis et regnvandsbassin skal fungere optimalt, er det nødvendigt med løbende pleje, og med års mellemrum skal der oprenses for bundsediment. Metoden afhænger både bassinernes alder, størrelse og tilgængelighed. Det er derfor en god idé at få professionel sparring, inden arbejdet sættes i gang.

HedeDanmark har løsningerne
HedeDanmarks konsulenter foretager en faglig vurdering af hvert enkelt bassin, således at den bedste individuelle løsning benyttes.

Vi har store erfaringer med:

  • slåning og bortskaffelse af grøde i våde såvel som tørre bassiner
  • rydning af træbevoksninger
  • oprensning af bassiner og bortskaffelse af sediment
  • pumpeløsninger med separation af sediment
  • myndighedsbehandling i forbindelse med § 3 dispensationer


Mange regnvandsbassiner er en integreret del af byernes grønne områder. I metodevalget tager vi derfor altid udgangspunkt, i at der ikke må laves køreskader på omkringliggende arealer eller naturtyper. 

Få opgaverne samlet

HedeDanmark kan være behjælpelig med alle former for pleje og vedligeholdelse af regnvandsbassiner. Vi kan hjælpe med alt lige fra de indledende forundersøgelser og screeninger af bassiner til fastlæggelse af plejeniveauet og til udførelse af de nødvendige plejetiltag.

 

HedeDanmark tilbyder totalløsninger, hvor vi sørger for myndighedsbehandling, udfører arbejdet og står for projektledelsen fra start til slut. Men vi udfører også gerne enkeltstående opgaver.

 

Vi har landsdækkende aftaler med jordbehandlingsfirmaer og tilbyder konkurrencedygtige priser på slutdeponering af alle forureningsklasser.

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Lad os se på jeres
bassiner sammen

Brug kontaktfunktionen oven for til at finde din lokale fagkonsulent hos HedeDanmark og få et uforpligtende tilbud og løsningsforslag på jeres næste
oprensningsprojekt.
Regnvandsbassin-maskine-x1000

Oprensning af regnvandsbassin, Nørre Vilstrup 2013.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker