Grøn Service
Grøn Service
Til corporate website Sitemap
greenkeeping

Plejeplanen – et dynamisk værktøj

Plejeplanen er et dynamisk værktøj, der udarbejdes til hver sæsonopstart. Gennem dette værktøj forbindes den årlige budgetlægning med planlægningen af driften.

Værktøjet anvendes til den overordnede driftsplanlægning for sæsonen og må ikke forveksles med chefgreenkeeperens løbende planlægning og ledelse. Denne sker som rullende detailplanlægning, hvor der tages hensyn til vejrforhold og banens aktuelle problemstillinger.

Ressourcestyringen sker på baggrund af månedlige situationsrapporter, der sikrer en fremadrettet økonomistyring og dermed budgetopfyldelse.

Ved den årlige kontraktevaluering kan det realiserede ressourceforbrug måles mod det budgetterede på de enkelte elementer, og sammenholdt med den tilfredshed, der har været med tilstanden på de enkelte elementer, opstår en dynamik i planlægningen fra sæson til sæson.
 

Plejeplanen indeholder:

Digitaliseret kort
Formål: At visualisere fordelingen af banens elementer og de efterfølgende arealoversigter. Kortet genererer samtidig en database, der ligger til grund for arealoversigten.

Arealoversigt
Formål: At opgøre fordelingen af de arealer, der indgår i plejeaftalens elementbeskrivelser. Der er samtidig – ved de fleste elementer – en stærk sammenhæng mellem areal og det samlede ressourceforbrug, og derfor kan arealoversigten være et vigtigt element, når ressourceallokeringen evalueres under og efter sæsonen.

Elementbeskrivelser
Formål: At skabe overblik og referencepunkter til kontraktens indhold – hvad er der aftalt med hensyn til tilstandskrav og udførelse, evt. særlige bestemmelser omkring pleje af enkelte elementer osv. Elementbeskrivelsen er den centrale del af aftalegrundlaget.

Ressourceoversigter
Formål: At give et generelt overblik over den budgetterede fordeling af ressourceanvendelsen for sæsonen, således at denne kan diskuteres i forbindelse med uforudsete omstændigheder.

Aktivitetsplan
Formål: At skabe sammenhæng mellem tilstand og driftsøkonomi. Samtidig er det et værktøj til den overordnede sæsonplanlægning, der gør det muligt af sikre den nødvendige fleksibilitet i ydelsen fra HedeDanmarks øvrige driftsenheder. Matcher og andre på forhånd kendte arrangementer tages der højde for under udarbejdelsen.

Budget
Formål: At beskrive den økonomiske ramme for plejen af banen.

Ressourcestyring
Formål: Der udarbejdes en månedsrapport, der omhandler budgetopfølgning, kvalitet og uforudsete begivenheder/ problemstillinger.  

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Greenkeeping_vandhul.jpg

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker